Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MAPREDUCE TABANLI BİR DAĞITIK KOMBİNE DUYGU ANALİZİ MODELİ VE UYGULAMASI
(A MAPREDUCE BASED DISTRIBUTED COMBINED SENTIMENT ANALYSIS MODEL AND APPLICATION )

Yazar : Fikriye ATAMAN  & H. Eray ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 17-35
    


Özet

Bu çalışmada, büyük verilerin işlenmesi aşamasında yaşanan performans kayıplarının giderilmesi amacıyla, Hadoop ekosistemi üzerinde çalışan MapReduce tabanlı dağıtık kombine bir duygu analizi modeli tasarlanarak geliştirilmiştir. Duygu analizi konusunda yaygın olarak kullanılan sözlük tabanlı yöntemler ve makine öğrenmesi tabanlı yöntemler birleştirilerek kombine yeni bir model sunulmaktadır. Geliştirilen kombine model, hem Hadoop mimarisinde dağıtık sürüm olarak, hem de geleneksel programlama mimarisinde seri sürüm olarak programlanarak uygulanmış ve başarım sonuçları karşılaştırılarak verilmektedir. Literatüre önemli ölçüde katkı sunacağını düşündüğümüz, bu çalışma sürecinde geliştirilen ve büyük veri analizinde kullanılan Hadoop Dağıtık Dosya Sistemi (HDDS) tabanlı paralel model ile performans kayıpları önemli ölçüde giderilerek daha yüksek bir performans elde edilmiştir. Ayrıca, bu çalışma ile dünyanın birçok ülkesini ilgilendiren göç-göçmen-mülteci-sığınmacı sorununa bir perspektif tutulması hedeflenmiştir. Hedef kitle olarak Avrupa ülkelerindeki Twitter kullanıcıları seçilmiştir. Analiz sonuçları ile Twitter kullanıcılarının algılarının, ülkelere göre değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları, göçmen problemine gösterilen refleksin ve tepkilerin ülkeden ülkeye değişebilmekte olduğunu göstermiştir. Elde edilen bu sonuçların konu ile ilgilenen bilim insanlarına önemli bir veri sunacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Büyük Veri, Çok Değişkenli Naif Bayes, Duygu Analizi, Göç, Hadoop.

Abstract

In this study, in order to eliminate the performance losses experienced in the processing of big data, a distributed combined model working on the Hadoop ecosystem was designed and developed. A new model was used by combining dictionary-based methods and machine learning-based methods which are commonly used in sentiment analysis. The combined model we developed has been programmed and implemented as both the distributed version on Hadoop architecture and the serial version on traditional programming architecture and performance results has been compared and reported. Parallel model on Hadoop Distributed File System, which we believe will contribute significantly to the literature, developed it in this study process, and used in big data analysis, has achieved a higher performance by significantly eliminating performance losses. In addition, with this study, it is aimed to keep a perspective on the migration-migrant-refugee-immigrant problem, which concerns many countries of the world. Twitter users in European countries were selected as the target audience. It has been determined that the perceptions of Twitter users included in the analysis vary by country. The results of the study showed that the reflex and reactions to the immigrant problem can vary from country to country. It is thought that these results also provide important data to the researchers.Keywords
Big data, Hadoop, Migration, Multi nomial naive bayes, Sentiment analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri