Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAPANCA GÖLÜ, TÜRKİYE’DE VİMBA VİMBA, TİNCA TİNCA, SCARDİNİUS ERYTHROPHTHALMUS BALIK TÜRLERİNİN AĞIR METAL YOĞUNLUKLARI VE HALK SAĞLIĞI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF HEAVY METAL CONCENTRATIONS AND PUBLIC HEALTH RISK OF FISH SPECIES OF VIMBA VIMBA, TINCA TINCA, SCARDINIUS ERYTHROPHTHALMUS IN SAPANCA LAKE, TURKEY )

Yazar : Ali BİLGİLİ  , Hasan Hüseyin ÜNAL, Mehmet ÖZDEMİR, Mustafa Kemal BAŞARALI  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 264-273
    


Özet

Bu çalışma Sapanca Gölü, Türkiye’den toplanan Vimba vimba, Tinca tinca, Scardinius erythrophthalmus balık türlerinde ağır metallerin yoğunluklarını ve halk sağlığı risklerini belirlemeyi amaçladı. Bu amaçla farklı mevsimlerde (sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz) elde edilen üç balık türünün kas bakır, çinko, kurşun, kadmiyum ve arsenic yoğunlukları atomik absorpsiyon spektrometresi ile belirlendi. Metal yoğunlukları bazı balık türlerinde mevsimsel farklılıklar gösterdi ve ayrıca belirli balık türleri ile değişti. Bu metallerin yoğunluklarının izin verilen sınırlar içinde olduğu bulundu. Sonuçlar üç balık türünde ağır metal yoğunluğunun önemli halk sağlığı riski oluşturmadığını gösterdi.Anahtar Kelimeler
Sapanca Gölü, Ağır metaller, Balık, Kirlilik, Sağlık riski

Abstract

This study aimed to determine the concentrations of heavy metals in Vimba vimba, Tinca tinca, Scardinius erythrophthalmus fish species, collected from Sapanca Lake, Turkey and public health risks. For this purpose, the muscle copper, zinc, lead, cadmium and arsenic concentrations of three fish species obtained in four different seasons (autumn, winter, spring and summer) were determined by atomic absorption spectrometer. The metal concentrations showed seasonal variations in some fish species and also varied with respect to particular fish species. The concentrations of these metals were found to be within the permissible limits. The results showed that there was no important public health risk of heavy metal concentration in three fish species.Keywords
Sapanca Lake, Heavy metals, Fish, Pollution, Health risk

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri