Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE HALK SAĞLIĞI’NDA KULLANILAN BAZI SENTETIK PİRETROİT İNSEKTİSİTLERİN BİYOLOJİK AKTİVİTESİ ÜZERİNE PİPERONİL BUTOKSİT’İN ETKİSİ
(EFFECT OF PIPERONYL BUTOXIDE ON THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOME SYNTHETIC PYRETHROID INSECTICIDES USED IN PUBLIC HEALTH IN TURKEY )

Yazar : Ali BİLGİLİ  & Tuba ATİLA  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 253-263
    


Özet

Bu çalışmada sipermetrin, deltametrin ve permetrinin biyolojik aktiviteleri üzerine piperonil butoksitin (PBO) etkisini göstermek ve karasineklerin laboratuvar (WHO) ve saha (Ankara) popülasyonlarında kullanılan insektisitler arasında etkilere ilgili olarak farklılıkların var olup olmadığını belirlemek açmaçlandı. Sipermetrin, deltametrin ve permetrin etken maddeleri tek başına ve PBO sinerjist bileşiği ile 1:1 ve 1:3 oranında kombinasyonları olarak 3 grup oluşturuldu. 4-6 günlük yaşta karasinekler üzerine bu etken maddelerin biyolojik etkileri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen standart kalıcı yüzey metodunun bir türevi ile belirlendi. Deneysel işlem sırasında knockdown (bayıltıcı) ve mortalite yüzdeleri, knockdown zamanı ve knockdown direnç katsayıları belirlendi. Mortalite ve knockdown yüzdeleri tek başına insektisit kullanılarak WHO karasinek popülasyonlarına göre Ankara karasinek popülasyonlarında oldukça düşük olduğu bulundu. PBO insektisitlerin knockdown ve mortalite yüzdelerini Ankara karasinek popülasyonlarında önemli düzeyde arttırdı ve ayrıca knockdown zamanlarını azalttı. Ayrıca PBO’nun insektisitlerle karıştırılması Ankara karasinek popülasyonlarında knockdown direnç katsayılarını azalttı. Dolayısıyla PBO’nun karasinek popülasyonlarında insektisitlerin biyolojik etkilerini artırmada ve knockdown direncinin ortaya çıkışını önlemede önemli fonksiyona sahip olduğu bulundu.Anahtar Kelimeler
Karasinek, Sentetik piretroit insektisit, Piperonil butoksit, Biyolojik aktivite, Direnç

Abstract

In this study, it was aimed to show the effect of piperonyl butoxide (PBO) on the biological activities of cypermethrin, deltamethrin and permethrin and to determine whether there are differences in respect to the effects among insecticides used on laboratory (WHO) and field (Ankara) populations of houseflies. Three groups were included as cypermethrin, deltamethrin, and permethrin alone and combinations with PBO synergist compound at 1:1 and 1:3 ratio. The biological effects of these active ingredients on 4-6 days old houseflies were determined by a derivation of the standard permanent surface method proposed by WHO. During the experimental process, knockdown and mortality percentages, knockdown time and knockdown resistance coefficients were determined. Mortality and knockdown percentages were found to be very lower in Ankara housefly populations than WHO housefly populations using insecticides alone. PBO highly increased the knockdown and mortality percentages of insecticides on Ankara housefly populations and as well as decreased knockdown times. In addition, the mixing of PBO with insecticides decreased knockdown resistance coefficients on Ankara housefly populations. Thus, it was found that PBO had important function in preventing the occurrence of knockdown resistance and in increasing the biological effects of insecticides on housefly populations.Keywords
Housefly, Synthetic pyrethroid insecticide, Piperonyl butoxide, Biological activity, Resistance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri