Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ZİVZİK NARINDA KLON SELEKSİYONU
(ZİVZİK NARINDA KLON SELEKSİYONU )

Yazar : * *  Mine PAKYÜREK, Mehmet Emre EREZ, Koray ÖZRENK, Halit Seyfettin ATLI, Rukiye GEZER, Murat ŞAHİN, Abdüsselam ERTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 8
Sayfa : 160-169
    


Özet
Subtropik iklim meyvesi olan nar, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi karasal iklime sahip olan bölgelerde yer yer görülen mikroklima alanlarda ticari olarak yetiştirilebilmektedir. Siirt yöresine özgü olan Zivzik narı ekonomik getirisi yüksek bir çeşit olup bölge halkı için önemli bir geçim kaynağıdır. Çalışmamız, bu nar çeşidinin yetiştirildiği Şirvan ilçesinin Zivzik (Dişlinar), Pirinçli, Kapılı ve Sarıdana köyleri ile Pervari’de yürütülmüştür. Yöreye gidilerek alınan Zivzik narı klonlarına ait meyve örneklerinin pomolojik özellikleri incelenmiş ve böylece öne çıkan genotiplerin tespitine çalışılmıştır. Meyve ve ağaç özellikleri ile tadları bakımından benzerlik gösteren 28 genotip üzerinde yapılan bu çalışma sonucunda klonların meyve ağırlıklarının 130-440 gr, meyve boyunun 60.6-85 mm; meyve eninin 62-85 mm; kaliks uzunluğunun 9.98-31.38 mm; kaliks yarıçapının 6-15.3 mm; 100 dane ağırlığının 28.73-45.9 g; dane randımanının %41.8-72.8; meyve suyu hacminin ise 70-200 ml arasında olduğu tespit edilmiştir. Suda çözünür kuru madde oranlarının %14.2-19; titre edilebilir asit miktarının %0.67-1.46 ve pH’ nın %3.09-3.67 arasında olduğu belirlenmiştir. Çekirdek sertliği ağırlıklı olarak sert, daha az oranda orta sert; meyve tadı ise ağırlıklı olarak tatlımayhoş, az oranda mayhoş olarak bulunmuştur. Dane rengi pembe ve kırmızı olarak belirlenmiştir. Tartılı derecelendirme yöntemine göre değerlendirilen genotiplerden 5 tanesinin ümitvar olduğu kanaatine varılmıştır ve bu tiplerin ekonomik olarak yetiştiriciliği tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dişlinar, seleksiyon, Punica granatum L., klon, pomolojik özellikler.

Abstract
Subtropik iklim meyvesi olan nar, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi karasal iklime sahip olan bölgelerde yer yer görülen mikroklima alanlarda ticari olarak yetiştirilebilmektedir. Siirt yöresine özgü olan Zivzik narı ekonomik getirisi yüksek bir çeşit olup bölge halkı için önemli bir geçim kaynağıdır. Çalışmamız, bu nar çeşidinin yetiştirildiği Şirvan ilçesinin Zivzik (Dişlinar), Pirinçli, Kapılı ve Sarıdana köyleri ile Pervari’de yürütülmüştür. Yöreye gidilerek alınan Zivzik narı klonlarına ait meyve örneklerinin pomolojik özellikleri incelenmiş ve böylece öne çıkan genotiplerin tespitine çalışılmıştır. Meyve ve ağaç özellikleri ile tadları bakımından benzerlik gösteren 28 genotip üzerinde yapılan bu çalışma sonucunda klonların meyve ağırlıklarının 130-440 gr, meyve boyunun 60.6-85 mm; meyve eninin 62-85 mm; kaliks uzunluğunun 9.98-31.38 mm; kaliks yarıçapının 6-15.3 mm; 100 dane ağırlığının 28.73-45.9 g; dane randımanının %41.8-72.8; meyve suyu hacminin ise 70-200 ml arasında olduğu tespit edilmiştir. Suda çözünür kuru madde oranlarının %14.2-19; titre edilebilir asit miktarının %0.67-1.46 ve pH’ nın %3.09-3.67 arasında olduğu belirlenmiştir. Çekirdek sertliği ağırlıklı olarak sert, daha az oranda orta sert; meyve tadı ise ağırlıklı olarak tatlımayhoş, az oranda mayhoş olarak bulunmuştur. Dane rengi pembe ve kırmızı olarak belirlenmiştir. Tartılı derecelendirme yöntemine göre değerlendirilen genotiplerden 5 tanesinin ümitvar olduğu kanaatine varılmıştır ve bu tiplerin ekonomik olarak yetiştiriciliği tavsiye edilmektedir.

Keywords
Dişlinar, seleksiyon, Punica granatum L., klon, pomolojik özellikler.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri