Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HARRAN OVASI SULU KOŞULLARDA İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN ÜÇ MISIR ÇEŞİDİNDE BİTKİ SIKLIĞININ VERİM VE BAZI TARIMSAL KARAKTERLERE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE EFFECTS OF PLANT DENSITY ON THE YIELDS AND SOME AGRICULTURAL CHARACTERS OF THEREE MAIZE CULTIVARS GROWN AS DOUBLE CROP UNDER IRRIGATED CONDITIONS OF HARRAN PLAIN )

Yazar : * *  Gülşah BENGİSU, Harun BAYTEKİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 8
Sayfa : 137-145
    


Özet
Bu araştırma, Harran ovası sulu koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen üç mısır çeşidinde bitki sıklığının verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisini saptamak amacıyla, Külünçe Köyünde yürütülmüştür. Araştırma bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüş, çeşitler (Elianthea, P 3167, PX 9540) ana parselleri, bitki sıklıkları (4000, 5500, 7000, 8500, 10000, 11500, 13000 bitki/da) alt parselleri oluşmuştur. Bitki boyu, koçan yüksekliği, 1000 tane ağırlığı, tane verimi ve hasat indeksi yönünden çeşitler arasında önemli bir fark saptanmış, koçan uzunluğu, koçan çapı, koçanda sıra sayısı, sırada tane sayısı, koçan ağırlığı, koçan başına tane verimi, hektolitre ağırlığı ve ham protein oranı yönünden önemli farklılıklar elde edilmiştir. Genel olarak koçan yüksekliği, koçanda sıra sayısı, hektolitre ağırlığı, 1000 dane ağırlığı dışında incelenen bütün özellikler bitki sıklığından önemli ölçüde etkilenmişlerdir. Koçan ağırlığı, koçan başına tane verimi ve tane verimi bitki sıklığı arttıkça önemli derecede artmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bitki Sıklığı, Mısır, 2.Ürün, Verim, Harran Ovası

Abstract
This study was conducted to determine the effects of plant density on yield and some agricultural characters of thee maize cultivars grown as double crop under irrigated conditions of Harran Plain at Külünçe Village. The research was planned as split plots with four replications. In this study, the cultivars (Elianthea, P3167, PX 9540) were main plots, the plant densities (4000, 5500, 7000, 8500, 10000, 11500, 13000 plants/da) were sub plots. In this research there were not significant differences in plant height, ear length, ear diameter, the row number of ear, number of grain in the row of ear, ear weight, hectolitre weight and crude protein ratio was significantly different among cultivars. Generally all parameters were significantly effected by plant density except ear height, the row number of ear, hectolitre weight and 1000 grain weight the ear weight grain yield per ear and grain yield were increased by increasing plant density.

Keywords
Plant Density, Maize, Double Crop, Yield, Harran Plain

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri