Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARI İLE FAO OLUM GRUPLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
(EVALUATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT SOWING DATES AND FAO STAGE GROUPS ON YIELD AND YIELD ATTRIBUTS OF SECOND CULTIVATED SEASON FOR SILAGE CORN VARIETIES )

Yazar : * *  Seyithan SEYDOŞOĞLU, Rahime CENGİZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 8
Sayfa : 117-125
    


Özet
Bu araştırma, Siirt ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen silajlık mısır çeşitlerinde farklı ekim zamanları ile FAO olum gruplarının verim ve verim unsurlarına etkisinin belirlenmesini incelemek, bu konuda ileride yapılacak araştırmalara ışık tutmak ve bölge çiftçilerine yardımcı olmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, bitki materyali olarak Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilen ADA 523, AGA ve ADA 334 çeşitleri kullanılmıştır. Deneme, 2018 yılında Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri deneme alanında II. ürün olarak yürütülmüştür. Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ekim zamanları 15 Haziran, 30 Haziran, 15 Temmuz ana parselleri, çeşitler ise alt parselleri oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Bir yıllık sonuçlar incelendiğinde, bitki boyu, sap kalınlığı, bitkide sap ve yaprak oranlarının çeşit ile ekim zamanına etkisi istatistiksel olarak önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Yeşil bitki ve kuru madde verimleri yönünden incelendiğinde, AGA çeşidinin 15 Temmuz ekiminin diğer çeşit ve ekim zamanlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Silajlık mısır, çeşit, adaptasyon, verim, ekim zamanı

Abstract
This study aims at investigating the effect of various sowing dates and FAO stage groups on yield and yield attributes of second cultivated silage corn varieties under Siirt ecological conditions to shed light on the future researches and to assist the farmers in the region. In this research, ADA 523, AGA and ADA 334 varieties produced by Maize Research Institute. The experment was carried out at the Siirt Universtity faculty of agriculture field crops in 2018. The experiment was ranged in randomized blocks with 4 replications according to the split block design arrangements. Sowing times were done in 15 June, 30 June, 15 July main plot and varieties were arranged as sub plots. Our results indicated that, Maize varites and sowing dates had different response to studied characteristic lik, plant height, stalk thickness, stalk and leaf ratios and were statistically insignificant. Regaring green plant and dry matter yields, it was observed that AGA cultivar was produed higher yild in 15 July cultivation compared to other varites and sowing times.

Keywords
Silage corn, variety, adaptation, yield, sowing time

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   



Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri