Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SABİT BAĞLAMA DÜŞÜ YATAĞINDAKİ ENERJİ KIRICI YAPILARIN 3-D HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE OPTİMUM ANALİZİ
(3-D OPTIMUM ANALYSIS OF THE ENERGY DISSIPATING STRUCTURES IN SITILLING BASIN OF WEIRS BY USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS )

Yazar : Kenan BÜYÜKTAŞ  , Imran SAJID, Ahmet TEZCAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 1-16
    


Özet

Bu çalışmada, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Metodu (CFD) kullanılarak, sabit bir bağlama gövdesi üzerinden akan suyun hızına ve basıncına göre düşü yatağında planlanan enerji kırıcı yapıların farklı konumlandırılmış 5 farklı modelinin incelenmesi amaçlanmıştır. Daha sonra Referans Model (Model 1) olarak seçilen Tip II modelin gerçek akış verileri ile bilgisayarda oluşturulan 4 farklı modelin verileri karşılaştırılmıştır. Model 2'de ne şüt blokları ne de enerji kırıcı blokları vardır, ancak sadece düşü yatağının sonunda eşik vardır. Model 3’te, düşü yatağının başında bir sıra şüt bloğu ve düşü yatağının sonunda ise bir vardır, ancak enerji kırıcı blokları yoktur. Model 4’de, düşü yatağında bir sıra enerji kırıcı bloklar ve eşik vardır, ancak şut blokları yoktur. Model 5’de, düşü yatağının başında bir sıra şüt bloğu, iki sıra enerji kırıcı bloklar ve düşü yatağının sonunda gövde uzunluğu boyunca devam eden eşik vardır. Ansys yazılımında Akışkan Hacmi (VOF) modeli kullanılarak farklı modeller analiz edilmiştir. Daha sonra sabit bir bağlama gövdesi üzerinden akan suyun düşü yatağına farklı mesafelerde yerleştirilen enerji kırıcı bloklara uygulanan basınç, hız ve sıçrama durumları belirlenerek akış modelleri oluşturulmuştur. Böylelikle, farklı tasarlanmış modeller arasında maksimum kırılabilen akış enerjisi olan optimum model belirlenmeye çalışılmıştır. Simülasyon sonucunda Model 5, akış özelliklerine göre bu beş farklı modelden optimum veya en iyisi olarak bulundu. Ayrıca Ansys Fluent tarafından elde edilen simülasyon çıktı verileri Referans Modelin gerçek verileriyle eşleşmiştir.Anahtar Kelimeler
Ansys-Fluent, enerji kırıcı yapı, simülasyon, düşü yatağı.

Abstract

In this study, by using the Computational Fluid Dynamics Method (CFD), it was aimed to analyze the 5 different models of different positions of the energy dissipating structures planned in sipilling basin, according to the velocity and pressure of the water flowing from over a fixed weir body. Then, 4 different models which are created in the computer with real data of Type II model selected as Reference Model (Model 1) were compared. Model 2 has neither chut blocks nor energy dissipation blocks but has just end sill. Model 3 has a row chut block and end sill at the end of the stilling basin but has not got energy dissipation blocks. Model 4 has a row of energy dissipation blocks and end sill in the stilling basin but have not got chut blocks. Model 5 has a row chut block two row energy dissipating blocks in the stilling basin and end sill continuing along the body length at the end of the stilling basin. Different models were analyzed by using the Volume of Fluid (VOF) model in Ansys software. Then, flow patterns were created by determining the pressures, velocities and jump situations applied to energy dissipating blocks placed at different distances to the sipilling basin of the water flowing from over a fixed weir body. Thus, it has been attempted to determine the optimum model which is flow energy can dissipate the maximum among differently designed models. As a result of the simulation, Model 5 was found the optimum or best one among these five different models according to flow characteristics, in addition, the simulation’s output data obtained by Ansys Fluent matches with our Reference Model’s real data.Keywords
Ansys-Fluent, energy dissipating structure, simulation, stilling basin.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri