Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Renkli Örtü Malzemesinin Turp Bitkisinin (Raphanius sativa L.) Bazı Besin Konsantrasyonlarına Etkisi
(Effect of Colored Cover Material on Some Nutrient Concentrations of Radish Plant (Raphanius sativa L.) )

Yazar : Atılgan ATILGAN  , İbrahim ERDAL, Hakan AKTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 12
Sayfa : 48-55
    


Özet

Bu çalışmada, farklı renkli örtü maddelerinin turp bitkilerinin bazı besin konsantrasyonları üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, 2019 yılında ISUBÜ, Ziraat Fakültesi Araştırma Merkezinde tünel havalandırmalı 3 adet plastik serada gerçekleştirilmiştir. Örtü malzemelerin etkilerini incelemek için seralar mavi, kırmızı ve şeffaf PE (kontrol olarak) çrtü malzemeleri ile kaplanmıştır. Uygulamada kullanılan seralar şu şekilde adlandırılmıştır: Mavi renkli (BlueG), Kırmızı renkli (RedG) ve Şeffaf kontrol (ConG) seralar. Çalışma 2019 bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Büyüme sezonu sonunda potasyum (K), magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca), bakır (Cu), çinko (Zn ve demir (Fe) analizleri için yaprak ve yumru örnekleri alınmıştır. Sonuçlar, renkli örtü malzemelerinin, yaprak ve yumru mineral besin konsantrasyonlarını Zn dışında önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur. Uygulama sonunda, renkli örtü malzemesinin yaprak ve yumrudaki sadece Zn konsantrasyonlarını etkilemediği belirlenmiştir. Ayrıca özellikle yapraklarda, renkli örtü malzemesinin, kontrol serasına göre tüm besin konsantrasyonlarının artmasına neden olmuştur. Özellikle mavi örtü altında yetişen turp bitkisinin yapraklarının diğerlerine göre oldukça yüksek Ca, Mg, Fe, Mn ve Cu içeriği bulunmuştur. Özellikle BlueG uygulamasının yapraklarında Fe, Mn, Cu, Mg ve Ca konsantrasyonunu arttırdığı belirlenmiştir.  Benzer şekilde, mavi renkli örtü malzemesinin bitki yumrularında K, Fe ve Cu konsantrasyonlarında artışa neden olmuştur. Sonuç olarak seralarda turp bitkilerinin yetiştirilmesinde mavi örtü malzemesi kullanımının çalışmada belirtilen besin maddelerinin içeriğini artırması nedeniyle en uygun renk uygulaması olduğu sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Renkli materyal, sera, besin elementleri, turp

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the effects of different colored cover materials on some nutrient concentrations of radish plants. The study was conducted in 3 plastic, tunnel ventilated greenhouse at the research center of agriculture faculty, IUAS in 2019. Greenhouses were covered with blue, red and transparent PE (as control) materials to examine the effects of coverage materials. The three greenhouses used in the application are named as follows: Blue colored (BlueG), Red colored (RedG) and Transparent control (ConG) greenhouses. The study was carried out in the spring term of 2019. At the end of the growth season, leave and tuber samples were taken to make potasium (K), magnessium (Mg), calcium (Ca), copper (Cu), zinc (Zn), manganese (Mn) and iron (Fe) analyses. Results revealed that colored coverage materials significantly affected, except Zn, leaf and tuber mineral nutrient concentrations. At the end of the experiment, it was determined that the colored cover material did not only affect Zn concentrations in the leaf and tuber. In addition, especially in the leaves, colored materials led to increasing all nutrient concentrations when compared to the control greenhouse. Specially, leaves of the plants grown under blue coverage had considerably higher Ca, Mg, Fe, Mn, and Cu when compared to the others. In particular, it has been determined that BlueG application increases Fe, Mn, Cu, Mg and Ca concentration in leaves. Similarly, blue covered resulted in increases of K, Fe and Cu concentrations in tubers of plants. Likewise, it was determined that the BlueG application increases the Fe, Cu and K concentration in the tuber of the radish plant. As a result, it was concluded that the use of blue cover material for the growing of radish plants in greenhouses is the most appropriate color application since it increases the content of nutrients specified in the study.Keywords
Colored material, Greenhouse, Nutrient elements, Radish

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri