Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜLFAMOYİLBENZOİK ASİT TÜREVLERİNİN FE(III) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
(SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF FE(III) METAL COMPLEXES OF SULFAMOİL BENZOIC ACID DERİVATIVES )

Yazar : * *  Halil İLKİMEN, Gözde SALÜN, Cengiz YENİKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 8
Sayfa : 108-116
    


Özet
Sülfamoyilbenzoik asit türevleri ve metal komplekslerinin antifungal, antiinflamatuar, antimikrobiyal, antidiyabetik, ağrı kesici, enfeksiyon tedavisi, diüretik, menisküs, enzim inhibitörü ve romatizma tedavisi gibi biyolojik özelliklerinin olduğu bilinmektedir. Literatürde 4-sülfamoyilbenzoik asitin Cu(II), Zn(II), Ag(I), U(IV), Lu, Y, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Sn basit metal kompleksleri ve karışık ligandlı Cu(II), 2- metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asitin Cu(II) ve karışık ligandlı Cu(II) ve 2,4-dikloro-5- sülfamoyilbenzoik asitin Zn(II) metal komplekslerinin yapıları çeşitli spektrokopik yöntemlerle açıklanmıştır. Literatürde 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asit ile ilgili herhangi bir kompleks bileşiğe rastlanmamıştır. Bu çalışmada, 4-sülfamoyilbenzoik asit (H4sba), 2-metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asit (H2MeO5sba), 2,4-dikloro-5-sülfamoyilbenzoik asit (H24Cl5sba) ve 4-kloro-3- sülfamoyilbenzoik asitin (H4Cl3sba) Fe(III) metal kompleksleri (Fe4sba, Fe2MeO5sba, Fe4Cl3sba ve Fe24Cl5sba) sentezlenmiştir. Metal komplekslerinin yapıları elementel, FTIR, manyetik duyarlılık ve molar iletkenlik teknikleri ile önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sülfamoyilbenzoik Asit, Fe(III) Kompleksi, Sentez ve Karakterizasyon.

Abstract
Sulfamoylbenzoic acid derivatives and metal complexes are well known for their biological activities, such as antifungal, anti-inflammatory, antimicrobial, antidiabetic, pain reliever, infection therapy, diuretic, meniscus, enzyme inhibitor and rheumatism treatment. The structures simple metal {Cu(II), Zn(II), Ag(I), U(IV), Lu, Y, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Sn} and mixed ligand complexes {Cu(II)} of 4-sulfamoylbenzoic acid, simple metal and mixed ligand Cu(II) complexes of 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid and Zn(II) complex of 2,4-dikloro-5-sulfamoylbenzoic acid are explained by various spectroscopic methods in literature. The simple metal complexes of 4-kloro-3- sulfamoylbenzoic acid have not found in literature. In this study, four new Fe(III) complexes (Fe4sba, Fe2MeO5sba, Fe4Cl3sba ve Fe24Cl5sba) of 4-sulfamoylbenzoic acid, 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, 2,4-dikloro-5- sulfamoylbenzoic acid and 4-kloro-3-sulfamoylbenzoic acid have been prepared and characterized by elemental, FTIR, magnetic and molar conductivity measurements.

Keywords
Sulfamoilbenzoic Acid, Complex of Fe(III), Synthesis and Characterization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (25.05.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri