Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI SIRA ARASI MESAFELERİ, TAVUK GÜBRESİ DOZLARI VE TOHUM ÖN UYGULAMALARININ NOHUT (Cicer arietinum L.)’UN NODÜLASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF DIFFERENT ROW SPACINGS, CHICKEN MANURE DOSES AND SEED PRE-APPLICATIONS ON NODULATION OF CHICKPEA (Cicer arietinum L.) )

Yazar : ÖZGE UÇAR  & Murat ERMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 11
Sayfa : 96-109
    


Özet

Farklı sıra arası mesafeleri, tavuk gübresi dozları ve tohum ön uygulamalarının nohut (Cicer arietinum L.)’un nodülasyonu üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, 2016 ve 2017 yetiştirme sezonunda Siirt koşullarında yürütülmüştür. Denemeler bölünen bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada 20, 30 ve 40 cm olmak üzere 3 farklı sıra arası mesafe ana parsellere; tohum ön uygulaması ve Mesorhizobium ciceri aşılama alt parsellere; tavuk gübresi dozları 0, 40, 120 ve 200 kg/da hesabına göre altın altı parsellere uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; bitkide nodül sayısı 21.27-54.57 adet/bitki, nodül yaş ağırlığı 3.908-7.809 g, nodül kuru ağırlığı 0.659-1.234 g değerleri arasında değişim göstermiştir. Sonuç olarak, Siirt ili ekolojik koşullarında yürütülen bu çalışmada 40 cm sıra arası mesafe + Mesorhizobium ciceri + 120 kg/da uygulaması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Cicer, gübre, nohut, Rhizobium, sıra arası, solucan, tavuk

Abstract

This study was conducted to determine the effects of different row spacings, chicken manure doses and seed pre-applications on nodulation of chickpea (Cicer arietinum L.) in Siirt conditions during 2016-2017 growing season. Trials were laid out in split-split plot design with three replications. In the study, three different row spaces (20, 30 and 40 cm) as main plots; seed pre-application and Mesorhizobium ciceri inoculation as split plots, and chicken manure doses (0, 40, 120 and 200 kg/da) were applied as split-split plots. According to the results of the study, number of nodules per plant, wet nodule weight per plant and dry nodule weight per plant varied between 21.27-54.57 pcs/plant, 3.908-7.809 g and 0.659-1.234 g. As a result, in this study conducted in the ecological conditions of Siirt province, 40 cm row spacing + Mesorhizobium ciceri + 120 kg/da application is recommended.Keywords
Cicer, chickpea, chicken manure, Rhizobium, row spacing, vermicompost

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri