Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GASTROİNTESTİNAL VE MEME MALİGN NEOPLASMLI PREOPERATİF HASTALARDA, CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125 VE AFP TÜMÖR BİYOBELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ
(PROGNOSTIC VALUE OF CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125 AND AFP TUMOR MARKERS IN GASTROINTESTINAL AND BREAST MALIGNANT NEOPLASM PREOPERATIVE PATIENTS )

Yazar : Ünsal Gündoğdu    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 11
Sayfa : 88-95
    


Özet

Biyobelirteçler, günümüzde gastrointestinal ve meme malign karsinomlu hastaların saptanmasında ve tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu amaçla preoperatif hastalarda başlıca tümör belirteçleri olan CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125 ve AFP düzeylerini, bu belirteçlerin prognostik önemini ve aralarındaki ilişkileri araştırdık. Yöntem: Ekim 2019 ile Aralık 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza başvurmuş preoperatif gastrointestinal malign neoplasm (Kolon, kolorectal, rectum, secum, ileum, mide ve pankreas) ve meme malign neoplasm tanısı almış olan 72’si erkek, 96’sı kadın olan toplam 168 hastanın CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125 ve AFP test sonuçları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya alınan gastrointestinal malign neoplasmı olan preoperatif 102 hastanın 72’si erkek (%61), 30’u kadındı(%29 ).Bu hasta grubunda, 20 mide, 45 kolon, 12 rectum, 6 sekum, 8 pankreas, 5 karaciğer, 6 duodenum malign neoplasmlı hasta bulunuyordu(Tablo 2).Erkek hastaların yaş ortalaması 63.1 ± 9.3, kadın hastaların yaş ortalaması da 66,3 ± 9,8 olarak bulundu. Sonuç: Gastrointestinal malign neoplasmı olan hastalarda, CEA tümör biyobelirtecinin , CA 19-9 ve AFP testlerinden bağımsız bir prognostik faktör olduğu, meme malign neoplasmlı preoperatif hastalarda ise CEA düzeylerinin, CA 15-3, CA 125 tümör biyobelirteçleri ile uyumlu bir şekilde korelasyon gösterdiği sonucuna vardık.Anahtar Kelimeler
EGTM; tümör markerleri; kolorektal kanser; gastrointestinal kanser; meme kanseri.

Abstract

Biomarkers now play an important role in the detection and treatment of patients with gastrointestinal and breast malignant carcinoma. For this purpose, we investigated the main tumor markers CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125 and AFP levels in preoperative patients, their prognostic significance and their relationships. Materials and Methods: CEA of 168 patients, 72 male and 96 female, diagnosed with preoperative gastrointestinal malignant neoplasm (colon, colorectal, rectum, secum, ileum, stomach and pancreas) and breast malignant neoplasm between October 2019 and December 2019, CA 19-9, CA 15-3, CA 125 and AFP test results were analyzed retrospectively. Results: Of 102 preoperative patients with gastrointestinal malign neoplasm included in the study, 72 were male (61%) and 30 were female (29%). In this patient group, 20 stomach, 45 colon, 12 rectum, 6 secum, 8 pancreas, 5 liver, 6 There were patients with malignant neoplasm of the duodenum (Table 2). The mean age of male patients was 63.1 ± 9.3, and the mean age of female patients was 66.3 ± 9.8. Conclusion:We concluded that in patients with gastrointestinal malignant neoplasm, the CEA tumor biomarker is an independent prognostic factor independent of CA 19-9 and AFP tests, while in preoperative patients with breast malignant neoplasm, CEA levels correlate consistent with the tumor biomarkers CA 15-3, CA 125.Keywords
EGTM; tumormarkers; colorectal cancer; gastrointestinal cancer; breast cancer.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri