Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞLILARDA KISITLAMA DÖNEMİNDE D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ
(VITAMIN D LEVELS IN THE LOCKDOWN PERIOD IN THE ELDERLY )

Yazar : Meral EKİM  Hasan EKİM  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 11
Sayfa : 64-71
    


Özet

Dünya genelinde bir salgına neden olan COVID-19 hastalığı nedeniyle ülkemizde yaşlıları korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştır. İnsanlar, D vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını güneş ışığından sağlar. Bu kısıtlama nedeniyle yaşlıların güneş ışığından yeterli yararlanmaları mümkün olmadığından D vitamini eksikliği riskiyle karşılaşmaktadırlar. D vitamini eksikliği sadece iskelet sistemi hastalığının değil, birçok sistemik hastalığın gelişmesine katkı sağlar. Bunun için D vitamini eksikliğinden kaçınmak gerekir. Çalışmamızın amacı, yaşlılarda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu döneminde D vitamini düzeylerini incelemektir.

Çalışmamızda COVID-19 pandemisine bağlı sokağa çıkma yasağı döneminde çeşitli hastalıklar nedeniyle hastanemize gelen 65 yaş ve üzeri yaşlıların serum D vitamini, B12 vitamini ve magnezyum düzeyleri ile rutin laboratuvar bulguları değerlendirildi. Çalışma kapsamına giren toplam 39 hastanın 24’ü erkek ve 15’i kadındı. Hastaların yaşları 65 ile 94 yıl arasında değişmekteydi ve ortalama yaş 71.9±6.2 yıl idi.

Hastaların vitamin D düzeyleri 4.67 ng/ml ile 28.2 ng/ml arasında değişmekteydi ve ortalama vitamin D değeri ise 13.15±6.09 ng/ml idi. Hastalardan 34’ünde vitamin D eksikliği mevcuttu. Beş erkek hastada ise vitamin D düzeyleri yetersizdi. Hiçbir hastada vitamin D düzeyleri normal düzeyde değildi. Kadınlarda D vitamini düzeyleri 4.67 ng/ml ile 18,9 ng/ml arasında değişmekteydi ve ortalaması ise 10,71±4.66 ng/ml idi. Erkeklerdeyse D vitamini düzeyleri 6,62 ng/ml ile 28,20 ng/ml arasında değişmekteydi ve ortalaması ise 14,74±6,46  ng/ml idi. Kadınlarda ortalama D vitamini düzeyleri erkeklere göre anlamlı olarak daha azdı (p<0.05).

Çalışmamızda yaşlılarda sokağa çıkma kısıtlaması döneminde D vitamini eksikliği yaygın bulunmuştur. Yüz maskesi takılması, el hijyenine dikkat edilmesi ve fiziki mesafeye uyulması gibi koruyucu önlemlerin yanında yaşlıların D vitamini eksikliğinden de kaçınması gereklidir. Bunun için yaşlıların önlemlere uyarak açık havada egzersiz yaparak güneşten yararlanmaları ve yüzmeleri önemlidir.Anahtar Kelimeler
Yaşlı, Kısıtlama, D vitamini, Pandemi

Abstract

Due to the COVID-19 disease causing a worldwide outbreak, lockdown restrictions have been imposed in our country to protect the elderly. People provide most of their vitamin D requirement from sunlight. Because of this lockdown, the elderly are not able to benefit from sunlight sufficiently, so they face the risk of vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency contributes not only to the development of the disease of skeletal system but also to the development of many systemic diseases. For this, it is necessary to avoid vitamin D deficiency. The aim of our study was to investigate vitamin D levels in the elderly in the lockdown period.

In our study, serum vitamin D, vitamin B12 and magnesium levels and routine laboratory findings of the elderly people aged 65 and over who admitted to our hospital due to various diseases during the lockdown period due to the COVID-19 pandemic were evaluated. Of the 39 patients included in the study, 24 were men and 15 were women. The ages of the patients ranged from 65 to 94 years, and the mean age was 71.9 ± 6.2 years.

Vitamin D levels of the patients ranged from 4.67 ng/ml to 28.2 ng/ml, and the average vitamin D value was 13.15 ± 6.09 ng/ml. Thirty four of the patients had vitamin D deficiency. Vitamin D levels were insufficient in five male patients. Vitamin D levels were not normal in any patient. Vitamin D levels in women ranged from 4.67 ng/ml to 18.9 ng/ml, and the average was 10.71 ± 4.66 ng/ml. In men, vitamin D levels ranged from 6.62 ng/ml to 28.20 ng/ml and the average was 14.74 ± 6.46 ng /ml. Average vitamin D levels in women were significantly lower than men (p <0.05).

In our study, vitamin D deficiency was found to be prevalent in the elderly during the lockdown period. In addition to protective measures such as wearing a face mask, paying attention to hand hygiene and observing physical distance, the elderly should also avoid vitamin D deficiency. Thus, it is important for the elderly to benefit from the sun by doing sports and swimming in sunny weather, provided that the precautions are followed.Keywords
Elderly, Lockdown, Vitamin D, Pandemic

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri