Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KLORÜRLÜ ORTAMLARDA NİKOTİNAMİDİN PİRİNCİN KOROZYONUNA KARŞI İNHİBİTÖR ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF THE INHIBITORY EFFECT OF NICOTINAMIDE ON CORROSION OF BRASS IN CHLORINATED MEDIA )

Yazar : Abdurrahman ASAN  & Gülden ASAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 11
Sayfa : 52-57
    


Özet

Bu çalışmada nikotinamid bileşiğinin 0,2 M NaCl çözeltisinde pirincin korozyonuna karşı inhibitör etkisi araştırılmıştır. Ayrıca inhibitör derişiminin ve bekleme süresinin etkisi incelenmiştir. Pirincin bu ortamdaki elektrokimyasal davranışını belirlemek amacıyla Dönüşümlü Voltametri Tekniği kullanılmıştır. Korozyon hızının belirlenmesinde elektrokimyasal bir yöntem olan Tafel Polarizasyon yöntemi uygulanmıştır. Çalışmalar sonucunda nikotinamid bileşiğinin klorürlü ortamlarda pirinç için iyi bir korozyon inhibitörü olduğu ve anodik inhibitör olarak bir davranış gösterdiği anlaşılmıştır.  En iyi inhibitör etkinliğinin 120 dakika bekleme süresi ile 500 ppm inhibitör derişimi ile sağlandığı belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Korozyon, pirinç, sodyum klorür, nikotinamid, İnhibitör

Abstract

In this study, the inhibition effect of nicotinamide compound has been investigated on the corrosion of brass in 0.2 M NaCl solution. The effect of inhibitor concentration and holding time were examined. Cyclic Voltammetry Technique is used to determine the electrochemical behavior of brass in this environment. Tafel Polarization method, which is an electrochemical method, is used to determine the corrosion rate. As a result of the studies, it has been understood that nicotinamide compound is a good corrosion inhibitor for brass in chlorinated environments and shows behavior as an anodic inhibitor. It is determined that the best inhibition activity was achieved with a concentration of 500 ppm with 120-minute holding time.Keywords
Corrosion, brass, sodium chloride, nicotinamide, inhibitor

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri