Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİRENÇLİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ DIRENÇ MEKANIZMALARI VE TEDAVI SEÇENEKLERI
(RESISTANCE MECHANISMS AND TREATMENT OPTIONS IN RESISTANT PSEUDOMONAS AERUGINOSA STRAINS )

Yazar : Mehdi Meskini Heydarlou  & Bashar İBRAHİM  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 11
Sayfa : 28-43
    


Özet

Gram-negatif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar arasında Pseudomonas aeruginosa özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda önemli bir etkendir. Yüksek mortalite ile seyir eden enfeksiyonlara sebep olan bu mikroorganizmaya karşı en önemli sorun, dirençli suşların ortaya çıkmasıdır. Kullanılan ilaçların eksikliği ile birlikte antibiyotiklere karşı artan direnç dünya genelinde önemli bir klinik ve halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Bu durum özellikle çoklu ilaca dirençli (MDR), aşırı artmış direnç (XDR) ve tüm ilaçlara dirençli (PDR) olan kökenlerin daha sık görülmesi endişe vericidir. Bu mikroorganizma’nın dış memberan permabilite değişikliği, antibiyotikleri inaktive eden enzimler ve eflux pompaları gibi mekanizmalar sayesinde antimikrobiklere karşı doğal direnç kazanmaktadır. Çoklu ilaca dirençli P. aeruginosa kökenlerinin tedavisi zordur ve tedaviyi optimize etmek için antibiyotik kombinasyonlarının yanı sıra farmakokinetik ve farmakodinamik parametrelerin analizi de gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu derlemede, laboratuvar ve klinikte görünen başlıca direnç mekanizmaları özetlenmesi amaçlanmaktadır. Ek olarak klinikte kullanılan terapötik ajanların sınırlı olması nedeniyle potansiyel alternatif ilaçlar ve yeni terapötik seçeneklerin de tartışılması amaçlanmaktadır.Anahtar Kelimeler
Pseudomonas aeruginosa, Çoğul direnç, Direnç mekanizmaları

Abstract

Among the infections caused by Gram-negative bacteria, Pseudomonas aeruginosa is an important factor, especially in immunocompromised patients. The most important problem against this microorganism that causes infections with high mortality is the emergence of resistant strains. The increasing resistance to antibiotics with the lack of drugs used is an important clinical and public health problem worldwide. This is particularly alarming with multiple drug-resistant (MDR) excessively increased resistance (XDR) and all drug-resistant (PDR) origins more common. This microorganism gains natural resistance to antimicrobials thanks to mechanisms such as external permeability changes, enzymes that inactivate antibiotics and efflux pumps. Multidrug-resistant P. aeruginosa strains are difficult to treat and analysis of pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters as well as antibiotic combinations needs to be reviewed to optimize treatment. In this review, it is aimed to summarize the main resistance mechanisms that appear in the laboratory and clinic. Additionally, due to the limited therapeutic agents used in the clinic, it is aimed to discuss potential alternative drugs and new therapeutic options.Keywords
Pseudomonas aeruginosa. Multi Drug Resistance. Resistance mechanisms

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri