Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SIÇANLARDA DUODENUM PERFORASYON MODELİNDE KONVANSİYONEL CERRAHİ YÖNTEMLER VE FİBRİN BAZLI DOKU YAPIŞTIRICILARI İLE YAPILAN ONARIMLARIN KISA VE UZUN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF SHORT AND LONG-TERM OUTCOMES OF REPAIRS DONE WITH CONVENTİONAL SURGICAL METHODS AND FIBRİN-BASED TISSUE ADHESIVES IN DUODENUM PERFORATION MODEL IN RATS )

Yazar : Metin LEBLEBİCİ  Nurhan Haluk BELEN, Metin LEBLEBİCİ, Ayşe Özlem BELEN, Hakan BAYSAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 11
Sayfa : 17-27
    


Özet

Peptik ülser (PÜ), özofagus, mide ve ince barsakların asit-peptik aktivite ile karşılaşan mukozalarında oluşan kronik yaralardır. Hem PÜH kompikasyonu olan perforasyonun tedavisinde hem de morbid obezite hastalarının laparoskopik tedavisinde fistül oranlarının azaltılması için Fibrin bazlı doku yapıştırıcıları (FBDY) kullanılmaktadır. Bu deneysel çalışma ile minimal invaziv cerrahi yöntemlerde kullanılabilecek FBDY’nın PÜ komplikasyonu olan perforasyonda yara iyileşmesi üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve yöntem: Wistar Albino cinsi 72 adet dişi sıçan kullanıldı. Oluşturulan duodenal perforasyonun onarım şekline göre primer tamir (Grup 1), primer tamir ve omentoplasti (Grup 2) ve sadece FBDY ile onarım (Grup 3) uygulanarak 3 grup oluşturuldu. 4., 7. ve 22. günlerde yara patlama basıncı (PB) ve doku hidroksiprolin düzeyi (HPD) ölçüldü. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: PB 4.gün Grup 1 ve 2’nin patlama basıncı değerlerinin Grup 3’den ileri düzeyde anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0,01). Yedinci ve 22. gün patlama basınçları açısından 3 grup arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). HPD 4. gün Grup 1 ve Grup 2’de Grup 3’den anlamlı derecede yüksek olarak saptandı (p<0.05, p<0.01). Sonuç: PÜ perforasyonu cerrahisinde FBDY tek başına kullanıldığı zaman, klasik cerrahi yöntemlere göre erken dönemde daha güvensizdir. Tek başına kullanılması yerine diğer cerrahi yöntemlere destek amacıyla kullanılabilir.Anahtar Kelimeler
Peptik ülser, Peptik ülser perforasyonu, Fibrin zamk

Abstract

Peptic ulcer (PU) defines the chronic wounds which develop in esophageal gastric and small intestinal mucosa that is exposed to acid-peptic activity. Fibrin-based tissue adhesives (FBTA) are used for reducing fistula rates both in treatment of perforation, a complication of PU disease and laparoscopic treatment of obese patients. This experimental study was conducted with the aim of investigating the influence of FBTA on wound healing in perforation, a complication of PU. Materials and Methods: A total of 72 Wistar albino rats were used in the study. The animals were allocated to three groups as Group 1 (primary repair), Group 2 (primary repair and omentoplasty) and Group 3 (repair with only FBTA). Wound bursting pressure (WBP) and tissue hydroxyproline level (HPL) were measured on days 4,7 and 22. A p level of <0.05 was accepted as statistically significant. Results: Levels of WBP were found to be higher in Group 1 and 2 as compared to Group 3 on day 4 (p<0.01). No significant difference was found among groups with regard to WBP on days 7 and 22 (p>0.05). Levels of HPL were found to be statistically significantly higher in Group 1 and 2 as compared to Group 3 on day 4 (p<0.05 and p<0.01). Conclusion: The FBTA is less reliable than conventional surgical methods when used alone in PU perforation surgery. It may be used for supporting the other surgical methods instead of being used alone.Keywords
Peptic ulcer, peptic ulcer perforation, fibrin glue

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri