Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE BADEM ÜRETİMİ: SON DÖNEMLERDEKİ DEĞİŞİMLERİN GENEL ANALİZİ
(ALMOND PRODUCTION IN TURKEY: GENERAL ANALYSIS OF RECENT YEARS CHANGES )

Yazar : * *  Mustafa Hakkı AYDOĞDU, Zeliha ŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 8
Sayfa : 63-72
    


Özet
Badem sert kabuklu meyve veren bir ağaç türü olup, yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklimlerde yetiştirilmektedir. Toprak seçiciliği fazla olmayan ve kıraç arazilerde bile yetişebilen önemli bir tarımsal üründür. Badem, insan sağlığında vitamin ve mineral için iyi bir kaynak olup, başta çerez olmak üzere, şekerleme, çikolata, pasta ile tüketimde, ayrıca badem yağı olarak kozmetikte ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye, dünya badem üretiminde sekizinci sırada yer almaktadır. Türkiye badem üretiminde, hem ithalatçı ve hem de ihracatçı konumdadır. Bu çalışmanın amacı 1988 ile 2018 yılları arasında Türkiye’de badem üretimin alanları, üretim miktarları, verim, ithalat, ihracat ve fiyatlarda meydana gelen değişimlerin genel analizini yaparak, önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda TÜİK verilerinden ve konuyla ilgili sektör raporları ve diğer çalışmalardan faydalanılmıştır. Türkiye’de, araştırılan dönemde badem ağaç sayısı yaklaşık 3 kat, üretim miktarı ise 2.4 kat artmıştır. Ağaç sayısı ve üretim miktarının artmasına rağmen tüketim miktarı da artmış olup, Türkiye halen ithalatçı konumdadır. Meyve vermeyen ağaçların, toplam ağaçlar içinde payının ortalaması, 1988 yılında %15 iken, 2018 yılında %39’a yükselmiş ve araştırılan dönem ortalaması ise %24 civarındadır. Bu oranlar ekim alanlarının yaygınlaştığını göstermekte olup, dış ticaret açığı bakımdan halen yeterli değildir. Meyve veren ağaç başına ortalama verim 12.65 kg’dır. 1988 yılında satış fiyatı 1.49 TL/kg iken, 2018 yılında ise 11.49 TL/kg’a yükselmiştir. Bu dönemde fiyatlar %771 artmıştır. Araştırılan dönemin ortalama satış fiyatı ise 5 TL/kg olarak hesaplanmıştır. Yapılan trend analizlerinde, badem üretim alanlarında, üretim miktarlarında, tüketiminde, ithalatında ve fiyatlarında artışların devam edeceğini göstermektedir. Badem ekim alanlarının yaygınlaştırılması için ilave kamusal politikalara ve desteğe ihtiyaç vardır. Bu araştırma karar vericilere ve tarımsal politika oluşumu sağlayanlara faydalı veriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Badem, Üretim alanları, Üretim miktarı, Verim, Fiyatlar, Türkiye

Abstract
Almond is a kind of hard-shelled tree that grows in arid and hot summers and mild and rainy winters. It is an important agricultural product that has low soil selectivity and can grow even in barren land. Almond is a good source of vitamins and minerals in human health and is widely used in confectionery, chocolate, pastry consumption, as well as almond oil in cosmetics and pharmaceutical industry. Turkey is ranked eighth in the world almond production. Turkey is both importers and exporter in almond production. The aim of this research to evaluate the general analysis of the changes that occur in almond production areas, production amounts, yields, import, export, price, and make suggestions based on for the years of 1988 and 2018 in Turkey. In this context, TUIK data, related sector reports and other studies were utilized. In Turkey, the number of almond trees in the researched period about 3 times, and the amount of production 2.4 times have been increased. Despite the both increasing in number almond trees and volume of production, at same time the amount of consumption is increased and Turkey is still importer. While the average share of non-fruit trees in total trees was 15% in 1988, it increased to 39% in 2018 and the average of the researched period is around 24%. These ratios show that the cultivation areas are becoming widespread and but for the foreign trade deficit, it is still not sufficient. Average yield per fruiting tree is 12.65 kg. While the sales price was 1.49 TL/kg in 1988, it is increased to 11.49 TL/kg in 2018. Prices is increased by 771% during this period. The average sales price of the research period is calculated as 5 TL/kg. The trend analysis shows that the increase in almond production areas, production amount, consumption, import and prices will continue. Additional public policies and support are needed to expand almond cultivation areas. This research provides useful data to decision makers and agricultural policy makers.

Keywords
Almond, Production areas, Production quantity, Yield, Price, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri