Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


H2 SU YÜZÜ PROFİLİNE SAHİP AÇIK KANAL AKIMININ SAYISAL MODELLEMESİ
(NUMERICAL MODELING OF OPEN CHANNEL FLOW WITH H2 WATER SURFACE PROFILES )

Yazar : * *  İsmail AYHAN, Oğuz ŞİMŞEK, Veysel GÜMÜŞ, Yavuz AVŞAROĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 8
Sayfa : 33-42
    


Özet
Açık kanal akımlarında, akım koşullarına bağlı olarak 12 farklı su yüzü profili oluşmaktadır. Su yüzü profilleri, memba ve mansap su derinlikleri, taban eğimi ve etkileşime girilen yapının geometrik özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Akım içerisinde herhangi bir yapı bulunmaksızın ölçülen su derinliğinin, kritik akım durumunda oluşan kritik su derinliği ile olan ilişkisi akım profillerinin sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. Farklı su yüzü profillerine sahip açık kanal akımları, birçok araştırmacı tarafından deneysel çalışmalarla oldukça detaylı incelenmiştir. Son yıllarda teknolojide meydana gelen ilerlemelerle, hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak akımı idare eden temel denklemlerin çözümü mümkün olabilmektedir. Deneysel modellere kıyasla daha ekonomik olan hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri, hidrolik problemlerinin çözümünde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, H2 tipi su yüzü profilline sahip açık kanal akımının sayısal çözümleri farklı eşik yüksekliği ve akım durumunda yapılmıştır. Sayısal modellemelerde türbülans kayma gerilmesinin hesaplanmasında Re- Normalization Group (RNG) modeli, su-hava arakesitinin belirlenmesinde ise akışkan hacimleri (Volume of Fluids-VOF) yöntemi kullanılmıştır. Literatürde bulunan deneysel ölçümler ile sayısal model sonuçları karşılaştırılmıştır. Sayısal modelin su yüzünü belirlemede özellikle H2 profilin oluştuğu düşü bölgesinde başarılı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Akışkan Hacimleri Yöntemi, Sayısal Model, Su Yüzü Profilleri

Abstract
In open channel flows, 12 different surface profiles are formed depending on the flow conditions. The occur of water surface profiles varies depending on the upstream and downstream water depths, bed slope and the geometric characteristics of the interacted structure. The relation of the measured water depth without any structure with the critical water depth, formed in situation of critical flow, are used in the classification of the flow profiles. Open channel flows with different water surface profiles have been investigated experimentally in detail by researchers. Because of advances in technology in recent years, it is possible to solve governing equations by computational fluid dynamics methods. Computational fluid dynamics methods, which are more economical than experimental models, are frequently used in solving hydraulic problems. In this study, numerical solutions of open channel flow with different water surface profiles are calculated. The turbulence shear stress in numerical modeling is calculated by using the Re- Normalization Group (RNG) model and the water-air intersection is determined by using the Volume of Fluids (VOF) method. Experimental measurements in the literature and numerical model results are compared. The numerical model is found to be successful in determining the water surface, especially in the drop region where H2 profile is formed.

Keywords
Computational Fluid Dynamics (CFD), Volume of Fluid (VOF), Numerical Model, Water Surface Profiles

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri