Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİTKİSEL HORMON TİPLERİ VE BİTKİLERİN GELİŞİMİNDEKİ ETKİLERİ
(PLANT HORMONE TYPES AND THEIR EFFECTS ON PLANT GROWTH )

Yazar : Ercan ÇATAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 11
Sayfa : 1-6
    


Özet

Bitkiler, tohumun çimlenmesinden itibaren başlayan yaşamsal süreçlerinde, kendisinin de yeni bir tohum oluşturuncaya kadarki tüm fizyolojik olayların organizasyonlarında; bünyelerinde ürettikleri kimyasal habercilerden yararlanırlar. Metabolizmalarının bir parçası olarak doğal halde sentezlenen bu büyüme düzenleyicileri bitkisel hormonlardır. Bununla birlikte, tarımda bitki üretiminde kullanılan sentetik hormonlar da mevcuttur. Bu yapay hormonlara daha çok bitki büyüme düzenleyicileri (PGR) adı verilmektedir. Günümüzde tespit edilmiş çok sayıda bitki hormonu olmasına karşın, temel olarak bitkinin büyümesini teşvik eden –oksinler, sitokininler ve gibberellinler- ve büyümeyi engelleyen – absisik asit ve etilen- olmak üzere beş ana bitkisel hormon grubu bulunmaktadır. Bütün hormonlar genel olarak bitkinin genç organlarında sentezlenirler. Gaz formunda olan tek bitkisel hormon etilendir. Ve etilen diğer hormonların aksine olgunlaşmış meyvede ve yaşlanmış yapraklarda daha çok görülür. Tarımda ve doku kültürü çalışmalarında, bitkisel hormonların farklı oranlarda kombinasyonları ile bitkinin farklı kısımlarının gelişimleri teşvik edilebilmektedir.Anahtar Kelimeler
Bitkisel hormonlar, bitki büyüme düzenleyicileri.

Abstract

Plants, starting from the germination of the seed in the vital process, until the formation of a new seed in the organization of all physiological events; they benefit from the chemical messengers they produce. These growth regulators, which are synthesized naturally as part of their metabolism, are plant hormones. However, there are also synthetic hormones used in plant production in agriculture. These artificial hormones are called plant growth regulators (PGR). Although there are a number of plant hormones identified today, there are five main plant hormone groups, mainly stimulating plant growth - oxins, cytokinins and gibberellins, and inhibiting growth - absicic acid and ethylene. All hormones are generally synthesized in the young organs of the plant. The only gaseous plant hormone is ethylene. And unlike other hormones, ethylene is more common in ripe fruits and aged leaves. In agriculture and tissue culture studies, the development of different parts of the plant can be encouraged by combining different proportions of plant hormones.Keywords
Plant hormones, plant growth regulators.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri