Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 SÜRECİNDE TWITTER MESAJLARININ DUYGU ANALİZİ
(SENTIMENT ANALYSIS OF TWITTER MESSAGES IN COVID-19 PROCESS )

Yazar : Güncel SARIMAN  & Emre MUTAF  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10
Sayfa : 137-148
    


Özet

İnsanların gündelik yaşamlarındaki değişikliklerin sosyal medya mecraları üzerinden paylaşılması geride değerli bilgilerin birikmesine ve bu bilgilerle önemli çıkarımların yapılabilmesini sağlamaktadır. Sosyal medya üzerinden herhangi bir bilgiye veya paylaşıma verilen tepkinin dozu da kişiler hakkında detaylı bilgilere rahatlıkla ulaşılabilmesini ve karar verilebilmesini sağlayabilmektedir. İnsanların görüşlerini, değerlendirmelerini, tutumlarını ve duygularını yazdığı dilden analiz eden, görüntü incelemesi olarak da nitelendirilen çalışma alanı duygu analizi olarak tanımlanmaktadır. Önemli toplumsal olaylarda da kişilerin görüşleri önem arz etmektedir. 2020 Ocak ayından itibaren Dünyayı etkileyen Covid-19 sürecinde de kişilerin duygu durumları değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada, Korona virüs sürecinde alınan önlemlerin ve hizmete sunulan uygulamaların duygu analizi yöntemiyle insanlar üzerinde bıraktığı etki ölçülmeye çalışılmıştır. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye’de kişilerin ve resmi kuruluşların önemli duyurularını metin veya video olarak yayınladığı Twitter sosyal medya mecrası aracılığı ile korona virüs için konuşulan önemli başlıklar çıkarılmıştır. Duygu analizi yöntemine göre 5 başlık altında toplanan konular için olumlu ve olumsuz yorumlar sınıflandırılarak genel bakış çıkarılmış, sonrasında ise haftalık süreçte bu konular hakkında gözle görülebilir bir değişiklik olup olmadığı analiz edilmiştir. Twitter verileri üzerinde olumlu ve olumsuz olarak gruplanan yaklaşımlar için yaklaşık 2.000.000 tweet üzerinde literatürde kabul gören ve hızlı sonuç alınabilen lojistik regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Duygu Analizi, Covid-19, Makine Öğrenmesi, Regresyon Analizi

Abstract

Sharing changes in people's daily lives through social media channels ensures that valuable information is accumulated and important inferences can be made with this information. The dose of the reaction to any information or sharing via social media, ensure to easily access and decide detailed information about people. Analyzing people's views, evaluations, attitudes, and emotions from the language in which they write, the workspace, which is also described as image analysis, is defined as sentiment analysis. Opinions of people are also important in important social events. The emotional states of individuals also vary during the Covid-19 process, which has influenced the whole world since January 2020. In this study, it was tried to measure the effects of applications on the people with emotion analysis method in the corona virüs process. Since 11 March 2020, highlights spoken to the corona virus in Turkey, which publishes announcements of people and official institutions as text or video via the Twitter social media channels have been identified. According to the sentiment analysis method, an overview was made by classifying the positive and negative comments for the topics collected under 5 headings, and then, whether there was a visible change in the weekly period regarding these issues was analyzed. For the opinions grouped as positive and negative on Twitter data, logistic regression analysis method, which is accepted in the literature and which can be obtained fast results, has been used on approximately 2,000,000 tweets.Keywords
Sentiment Analysis, Covid-19, Machine Learning, Regression Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri