Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİİRT İLİ KOŞULLARINDA MİKROBİYOLOJİK VE İNROGANİK GÜBRELEMENİN EKMEKLİK VE MAKARNALIK BUĞDAYDA VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
(EFFECTS OF MICROBIOLOGICAL AND INORGANIC FERTILIZATION ON YIELD AND YIELD COMPONENTS IN BREAD AND DURUM WHEAT IN SIIRT PROVINCE CONDITIONS )

Yazar : Sipan SOYSAL  , Fatih ÇIĞ, Murat ERMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9
Sayfa : 178-186
    


Özet

Bu çalışma 2016-2017 yıllarında Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme arazisinde, tesadüf bloklarında bölünmüş deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. İnorganik gübre olarak DAP ve Üre, mikrobiyolojik gübre olarak ise azot bağlayıcı Bacillus atrophaeus (N) bakteri uygulaması, fosfat çözücü Bacillus subtilis (P) bakteri uygulaması ve bu iki bakteri suşunun ikili kombinasyonunun (NxP) Ceyhan-99 ekmeklik ve Artuklu makarnalık buğday çeşidinin gelişimi ve verimi üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemede bitki boyu (cm), başak boyu (cm), metrekaredeki başak sayısı (adet), başakta tane sayısı (adet), 1000 tane ağırlığı (g), kardeş sayısı (adet), tane verimi (kg/da), biyolojik verim (kg/da) ve hasat indeksi oranı (%) incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda dekara tane verimi 224,2-355,7 kg/da arasında değişmiştir. Ekmeklik buğdayda (Ceyhan-99) en yüksek tane verimi azot bağlayıcı Bacillus atrophaeus bakteri uygulamasından (355,7 kg/da), en düşük ise 267,2 kg/da ile Kontrol uygulamasından elde edilmiştir. Makarnalık buğdayda (Artuklu) en yüksek tane verimi azot bağlayıcı Bacillus atrophaeus bakteri uygulamasından (281,8 kg/da), en düşük ise Kontrol (224,2 kg/da) uygulamasından elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Ekmeklik buğday, Makarnalık buğday, Bakteri, Bacillus, Verim, İnorganik Gübre.

Abstract

This study was carried out in the fields of Siirt University Faculty of Agriculture, Department of Field Crops in 2016-2017 with 3 replications according to divided parcels in randomized complete blocks design. DAP and Urea as inorganic fertilizers, nitrogen-binding Bacillus atrophaeus (N), phosphate solvent Bacillus subtilis (P), and combinations of these two bacteria strains (NxP) are applied on Ceyhan-99 bread and Artuklu durum wheat varieties to evaluate their effects on yield and yield components. Plant height (cm), spike length (cm), number of spikes per m2, number of grains per spike, 1000 grain weight (g), number of tillers, grain yield (kg/da), biological yield (kg/da) and harvest index rate (%) were examined in the experiment. According to the result of the study, grain yield per decare ranged between 224.2-355.7 kg. The highest grain yield in bread wheat (Ceyhan-99) was obtained from nitrogen-binding Bacillus atrophaeus application (355.7 kg/da), while the lowest was on the control application with 267.2 kg/da. The highest grain yield in durum wheat (Artuklu) was obtained from nitrogen-binding Bacillus atrophaeus application (281.8 kg/da) and the lowest was obtained from the control (224.2 kg/da).Keywords
Bread wheat, Durum wheat, Bacterium, Yield, Bacillus, İnorganic Fertilizer.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri