Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOCUKLARDA BÖLGELERE GÖRE D VİTAMİN DÜZEYLERİNİN VE YETERSİZLİK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF D VITAMIN LEVELS AND DEFICIENCY IN CHILDREN BY REGION )

Yazar : Erkan DOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10
Sayfa : 86-96
    


Özet

Vitamin D düzeyleri cildin güneş ile temas süresine ve tüketilen besinlerdeki D vitamin miktarına veya takviye amaçlı oral yolla alınmasına göre değişmektedir. Yerleşim alanlarının enlemi, deniz seviyesine göre farklılaşan iklim nedeniyle vitamin D düzeyleri bölgesel farklılıklar göstermektedir. Amaç; Çocuklarda son 10 yıllık literatür verileriyle vitamin D düzeylerindeki yıllara ve bölgesel farklılıklara göre inceleyerek ülkemizdeki D vitamininin durumunu bölgesel olarak gözden geçirilmesi amaçlandı. Yöntem; 01.11.2019-29.02.2020 tarihleri arasında makale taraması yapılarak illerden bildirilen geniş kapsamlı çalışmalar bilimsel kaynak olarak kullanılarak hazırlandı. Bulgular; Türkiye’nin doğu bölgesindeki ve batı bölgesindeki illerde yapılan çalışmalarda; Ege Bölgesinde İzmir’den Doğan ve ark.’ları ortalama vitamin D düzeyini 28.00±15.55 ng/mL ve Denizli’den Kocaman 30.3±16.2 ng/mL bildirdiler. Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum’dan Fettah ve ark.’ları 17.1 ng/mL, Topal ve ark.’ları ise kızlarda; 21.3 ng/mL, erkeklerde; 22.5 ng/mL olarak bildirdiler. Veriler değerlendirildiğinde göze çarpan veri; Ege bölgesinden bildirilen değerlerin, Doğu Anadolu bölgesindeki değerlere göre daha yüksek olduğudur. Türkiye’nin kuzey ve güney bölgelerindeki illerden bildirilen çalışmalarda; ortalama vitamin D düzeylerini Karadeniz bölgesinde Zonguldak’dan Güven ve ark.’ları kış ve sonbahar mevsiminde 23.3±8.88 ng/mL ve 27.9±8.27 ng/mL, Trabzon’dan Karagüzel ve ark.’ları 34.3±18.3 nmol/L olarak bildirdiler. Güney bölgesindeki illerden; Adıyaman’dan Bucak ve ark.’ları kızlarda 32.9±13.9 ng/mL, erkeklerde; 34.4±14.6 ng/mL, Adana’dan Matyar ve ark. kızlarda 48.42±0.54 nmol/L, erkeklerde 52.95±0.92 nmol/L, Isparta’dan Savaş ve ark.’ları 16.15±13.24 ng/mL olarak bildirdiler. Farklı illerden yapılan bildirimlerin bölgesel değerlendirilmesinde kuzeye göre güneydeki illerde vitamin D düzeyleri daha yüksek saptandı. Sonuç; Bölgelerin bulunduğu enlem ve iklim koşulları yanında yaşam şekli, deniz seviyesinden yükseklikleri gibi birçok neden güneş ışığı ile karşılaşma süresini etkilemekte bölgesel farklılıklara neden olmaktadır. Bölgesel farklılıklar nedeniyle bireylerin vitamin D düzeylerinin bilinmesi durumunda yaşadıkları bölgelere ve mevsimlere göre kişinin güneş ışığı ile yeterli sürede temasının sağlanması, imkan olmadığı durumlarda günlük D vitamin ihtiyacının oral yolla karşılanması ile D vitamin yetersizliğine bağlı gelişebilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi sağlanmalıdır.Anahtar Kelimeler
Çocuk, D vitamin, Eksiklik, Bölge

Abstract

Vitamin D levels vary according to the duration of skin contact with the sun and the amount of vitamin D in the foods consumed or oral supplementation for supplementary purposes. Vitamin D levels show regional differences Due to the latitude of the residential areas and the climate that varies according to the sea level, Object; With the literature data of the last 10 years in children, it was aimed to review the status of vitamin D in our country regionally by examining the vitamin D levels according to years and regional differences. Method; Comprehensive studies reported from the provinces were conducted using scientific research as a scientific resource between 01.11.2019-29.02.2020. Results: In studies conducted in Turkey's western regions and provinces in the eastern region; In the Aegean Region, Doğan et al. from İzmir reported an mean vitamin D level of 28.00±15.55 ng/mL and Kocaman et al reported an mean vitamin D level of 30.3±16.2 ng/ml in Denizli. In a study by fettah et al from Erzurum where is in the Eastern Anatolia Region reported reported mean vitamin D level of 17.1 ng/ml, while Topal et al. 21.3 ng/ml in girls and 22.5 ng/ml in boys. When the data are evaluated, the data stand out; The values reported from the Aegean region are higher than those in the Eastern Anatolia region. In the studies reported from the north and in the southern provinces of Turkey; mean vitamin D levels in the Black Sea region, Güven et al. from Zonguldak, 23.3 ± 8.88 ng / ml and 27.9±8.27 ng/ml in winter and autumn, and 34.3±18.3 nmol/L from Trabzon. they reported. From the provinces in the southern region; Bucak et al. from Adıyaman reported mean vitamin D levels of 32.9±13.9 ng/mL in girls and 34.4±14.6 ng/mL in boys, Matyar et al from Adana reported mean vitamin D levels of 48.42±0.54 nmol/L in girls, 52.95±0.92 nmol/L in boys, Savas et al. from Isparta reported mean vitamin D levels of 16.1±13.24 ng/ml. In the regional evaluation of notifications from different provinces, vitamin D levels were higher in the southern provinces than in the north. Conclusıon; Besides the latitude and climatic conditions of the regions, many reasons such as lifestyle, height above sea level affect the time of exposure to sunlight and leads regional differences. In case the vitamin D levels of individuals are known due to regional differences, it should be ensured that the person is in contact with the sunlight in sufficient time according to the regions and seasons, if it is not possible, the adverse conditions that may develop due to vitamin D deficiency can be prevented by taking the daily vitamin D requirement.Keywords
Children, Vitamin D, Insufficiency, Region

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri