Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


EFFECT OF COMPACTION TIME WITH VIBRATING HAMMER ON STRENGTH PROPERTIES IN ROLLER COMPACTED CONCRETE


Anahtar Kelimeler
EFFECT OF COMPACTION TIME WITH VIBRATING HAMMER ON STRENGTH PROPERTIES IN ROLLER COMPACTED CONCRETE

Kaynakça Ağar, E. & Taşdemir, Y. (2007). Silindirle sıkıştırılabilen beton yollar, Türkiye Hazır Beton Birliği, İstanbul, Türkiye. Algin, Z. & Gerginci, S. (2020). Freeze-thaw resistance and water permeability properties of roller compacted concrete produced with macro synthetic fibre, Construction and Building Materials, 117382, 234, 1-9. Arslan, M. (2001). Beton, Atlas Yayın Dağıtım, 1.baskı, ss. 237, İstanbul, Türkiye. ASTM C1435/1435M-20. (2020). Standard practice for molding roller-compacted concrete in cylinder molds using a vibrating hammer, American Society for Testing and Materials, ASTM International, USA. ASTM C597-16. (2016). Standard test method for pulse velocity through concrete, American Society for Testing and Materials, ASTM International, West Conshohocken, PA. BS EN 772-11. (2011). Methods of test for masonry units part 11: Determination of water absorption of aggregate concrete, autoclaved aerated concrete, manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary action and the initial rate of water absorption of clay masonry units, British Standards Publ., London, UK. Chhorn, C. & Lee, S.W. (2017). Consistency control of roller-compacted concrete for pavement, KSCE J Civ Eng, 21, 1757-1763. https://doi.org/10.1007/s12205-016-0820-y Harrington, D., Abdo, F., Adaska, W., Hazaree, C. V., Ceylan, H. & Bektas, F., (2010). Guide for roller-compacted concrete pavements, USA: National Concrete Pavement Technology Center, Institute for Transportation, Iowa State University. Hashemi, M., Shafigh, P., Asadi, I., Mahpour, A. & Samadian, A. (2020). The effect of superplasticizer admixture on the engineering characteristics of roller-compacted concrete pavement, International Journal of Pavement Engineering, 1–16. https://doi.org/10.1080/10298436.2020.1858483 Karimpour, A. (2010). Effect of time span between mixing and compacting on roller compacted concrete (RCC) containing ground granulated blast furnace slag (GGBFS), Construction and Building Materials, 24(11), 2079-2083. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.04.054 Kılıç, İ. & Savaş, A.O. (2021). Farklı tür agregalarla üretilen silindirle sıkıştırılmış betonların özellikleri, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9(5), 2012-2022, Doi: 10.29130/dubited.869509 Mardani-Aghabaglou, A., Bayqra, S.H., Özen, S., Altun, M.G., Faqiri, Z.A. & Ramyar, K. (2020b). Silindirle sıkıştırılmış beton karışımlarının tasarım yöntemleri ve yapılan çalışmalar, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(3), 419-431. doi: 10.5505/pajes.2019.93530 Mardani-Aghabaglou, A., Bayqra, S.H., Özen, S., Faqiri, Z.A. & Ramyar, K. (2020a). Silindirle sıkıştırılmış beton karışımlarında kullanılan malzemelerin özellikleri, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi (UMAGD), 12(1), 61-72. Doi: 10.29137/umagd.569501 Modarres, A. & Hosseini, Z. (2014). Mechanical properties of roller compacted concrete containing rice husk ash with original and recycled asphalt pavement material, Materials and Design, 64, 227-236. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2014.07.072 Pourhossein, P. (2012). Yüksek dayanımlı çelik lifli betonarme kiriş ve kolonlarda çatlamalar göz önüne alınarak deplasmanların belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye. Sağlam, B. & Kılıç, İ. (2021). Silindirle sıkıştırılmış betonlarda maksimum agrega tane çapının dayanım özelliklerine etkisi, Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 7(2), 257-271. Doi: 10.34186/klujes.1017046 Shen, L., Li, Q., Ge, W. & Xu, S. (2020). The mechanical property and frost resistance of roller compacted concrete by mixing silica fume and limestone powder: Experimental study, Construction and Building Materials, 239, 117882. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117882 Şengün, E., Aykutlu, M. A. & Yaman, İ. Ö. (2017). Silindirle sıkıştırılmış beton yollar üzerine güncel bir tarama - bölüm 1: Özellikleri ve karışım tasarımı, Çimento ve Beton Dünyası, 120, 93-114. Şimşek, O. (2009). Beton ve beton teknolojisi, Seçkin Yayıncılık, 4.baskı, Ankara, Türkiye. TÇMB. (2018). Silindirle sıkıştırılmış beton yollar teknik şartnamesi, Ankara, Türkiye. TS EN 1097-6. (2013). Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler-bölüm 6: Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye. TS EN 12390-3. (2019). Beton-sertleşmiş beton deneyleri-bölüm 3: Sertleşmiş beton deney numunelerinde basınç dayanımının tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye. TS EN 933-1. (2012). Agregaların geometrik özellikleri için deneyler-bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımının tayini-eleme yöntemi, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye. Yaman, İ.Ö. & Ceylan, H. (2015). Silindirle sıkıştırılmış beton yollar, Türkiye Mühendislik Haberleri, 487, 44-61. Yazıcı, Ş., 2008, Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB). https://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/14954.pdf Yetim, E. & Yılmaz, D. (2019). Beton yollar ve silindirle sıkıştırılmış betonun Türkiye’deki yeni uygulama alanı, https://webdosya.csb.gov.tr/db/yfk/icerikler/makale---beton-yollar-9-eylul-2019-20191220130448.pdf Zhang, W., Zhang, J., Chen, S. & Gong, S. (2018). Degradation of roller-compacted concrete subjected to freeze-thaw cycles and immersion in potassium acetate solution, Advances in Materials Science and Engineering. Doi: 10.1155/2018/4282181

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri