Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DEFNE (Laurus nobilis L.) YAPRAKLARININ HAM SELÜLOZ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Akdeniz Defnesi (Laurus nobilis L.) çok sayıda aromatik ve tıbbi bitkileri içeren Lauraceae familyası içinde yer alır. Türkiye’de Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetişir. Bu çalışma defne popülasyonlarının yapraklarının ham selüloz içeriklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Dilek yarımadası (Kuşadası/Aydın) ile Urla ve Karaburun (İzmir)’de yer alan toplam 124 defne ağacından iki yıl süreyle haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında iki yaşlı yapraklar toplanmıştır. Elde edilen veriler TS 1017 numaralı “Defne Yaprağının Standardizasyonu” ile karşılaştırılmıştır. Bütün veriler değerlendirildiğinde, Türk Standartlarında belirtilen miktarlara en yakın alanın Dilek Yarımadası ve Urla olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Defne, ham selüloz, defne standardı, Ege Bölgesi

Kaynakça Acar, İ. (1987). Defne (Laurus nobilis L.) yaprağı ve yaprak uçucu yağının üretilmesi ve değerlendirilmesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Seri No. 186, Ankara. Acar, M. İ. (1988). Türkiye’deki yayılışı içerisinde Akdeniz Defnesi (Laurus nobilis L.)’nin yaprak kalitesi üzerine araştırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten Serisi No: 202, Ankara. Akbari, N. (1992). Ege Bölgesi’nde uygun bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin agronomik özellikleri ile yem kaliteleri üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir. Akgül, A. (1993). Baharat bilimi ve teknolojisi. Gıda Teknolojisi Dergisi Yayınları, 15: 75-76, Ankara. Anonim (1985). TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Defne Yaprağı, Laurel, Türk Standartları, TS 1017, UDK 664.59, Ankara. Anonim (2015). Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği. Tebliğ No: 2015/30. Resmi gazete 17.06.2015-29389. Arslan, N., Yılmaz, G., Akınerdem, F., Özgüven, M., Kırıcı, S., Arıoğlu, H., Gümüşcü, A. & Telci, İ., 2000. Nişasta-şeker tütün ve tıbbi-aromatik bitkilerin tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri. Türkiye Ziraat Mühendisleri V. Teknik Kongresi, I. Cilt: 453-483. Cassida, K. A., Griffin, T.S., Rodriguez, J., Patching, S.C. Hesterman, O.B. & Rust, S. R. (2000). Protein degradability and forage quality in maturing alfalfa, red clover and birdsfoot trefoil. Crop Science, 40: 209-215. Davis, P.H. (1982). Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol 7, pp. 534-535. Göker, Y. & Acar, M.İ. ( 1983). Orman yan ürünlerinden Akdeniz Defnesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: B, Cilt: 33 (1) 124-140, İstanbul. Gökmen, H. (1973). Kapalı Tohumlular 1. Cilt, Şark Matbaası, Ankara, 576 s. Kacar, B. (2010). Çay. Çay Bitkisi, Biyokimyası, Gübrelenmesi, İşleme Teknolojisi. Nobel Yayıncılık, Ankara, No: 1549, Fen Bilimleri 107. ISBN 978-605-395-359-3, Ankara 355 sayfa. Naumann, C., Bassler, R., Seibold, R. & Barth, C. (1983). Chemiche Untersuchung von Futtermitteln Verlag. J. Neumann Neudamm. 10 (6). W. Germany. Özyiğit, Y. & Bilgen, M. (2006). Bazı baklagil yem bitkilerinde farklı biçim dönemlerinin bazı kalite faktörleri üzerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat fakültesi dergisi, 19 (1): 29-34. Parlak, S. (2003). Defnenin çelikle üretilmesi. Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, 2003-2004 Çalışma Programı, Sayfa: 33-47, İzmir. Sarıkaya S. (1996). Sığla ve Defne (Laurus nobilis L.)’in Taksonomik, Morfolojik Ekolojik Özellikleri ve Üretim Tekniği, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı, Diploma Tezi, İzmir. Sniffen, C.J., O'Connor, J.D., Van Soest, P.J. Fox, D.G.& Russell, J.B. (1992). A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: II. Carbohydrate and protein availability. Journal of Animal Science, 7 (11): 3562–3577. Temel, S. (2007). Erdemli (Mersin) Yöresi Makiliklerindeki Çalı Türlerinin Tespiti ve Yem Değerlerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Yazıcı, H. (2002). Batı Karadeniz Bölgesi’nde Yetişen Defne Yaprak ve Meyvelerinden Faydalanma İmkanlarının Araştırılması, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 309 Sayfa, Zonguldak.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri