Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN HALK SAĞLIĞI DERSİNİN SAĞLIKLI YAŞAM FARKINDALIĞI İLE SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ VE KORUYUCU DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerine verilen Halk Sağlığı dersinin Sağlıklı Yaşam Farkındalığı (SYF) ile Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlar (SGKD) Üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçlayan çalışmada katılımcıların yaş ortalaması 22.69±14.32 olup;%57.8'i kadındır. Katılımcıların%67.8'sı çekirdek aile, %66.7'sinin 5 ve üzeri kardeşi var, %51.1'inin sağlık sigortası yok, %26.1'inin annesi; %27.2'inin babası okur yazar, %39.4'u tıbbi dökümantasyon şubesinden , %51.1'inin aylık geliri yetersiz, %23.6'sı sigara, %5.5'’i alkol kullandığını belirtmiş %6.7sinin kronik hastalığı, %20.6'sının ailede genetik hastalığı, %10'unda duygusal anomali var; %67.2'si normal kiloda ve %4.4'ü obez olarak bulunmuştur. Deney grubunun halk sağlığı dersi sonrası SYF ölçeği toplam puanı ile alt boyutlardan değişim, sorumluluk ve beslenmede eğitim öncesi ve sonrası puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Kontrol grubunda ise SYFÖ toplam ile alt boyut puan ortalamaları (beslenme alt boyutu hariç) son test ile ön test arasında anlamlılık saptanmamıştır (p>0.05). Deney grubunun SGKDÖ toplam puanı ile alt boyutlardan fiziksel sağlığı geliştirme, psikososyal sağlığı geliştirme ve sağlığı koruma eğitim öncesi ve sonrası puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Kontrol grubunda ise SGKDÖ toplam ve alt boyutları puan ortalamasında (fiziksel sağlığı geliştirme alt boyutu dışında) son ve ön test arasında anlamlılık saptanmamıştır (p>0.05). Deney grubu son test SGKDÖ toplam ve alt boyut puan ortalamaları kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde fazladır. Yine deney grubu son test SYF toplam ve alt boyut puan ortalamaları (beslenme alt boyutu dışında) kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur (p<0.01). Korelasyon analizi sonucunda R değeri ,443 olarak bulunmuştur. SGKDÖ arttıkça SYFÖ anlamlı düzeyde artmaktadır (p<0.01). Çalışmada elde edilen sonuçlara göre her iki ölçek arasındaki ilişki pozitif yönlüdür. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında, özellikle sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını benimsemeleri önemlidir. Meslek hayatı boyunca çevreye de katkı sağlamaları için SHMYO öğrencilerine sağlıklı yaşam farkındalığı, sağlığı geliştirme ve korunma konularını kapsamlı bir şekilde içeren halk sağlığı dersinin verilmesi gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Sağlıklı Yaşam Farkındalığı, Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlar, Halk Sağlığı

Kaynakça Yeh L, Chen CH, Wang CJ, Wen MJ, Fetzer SJ. A preliminary study of a healthy-lifestyle-promoting program for nursing students in Taiwan. Journal of Nursing Education 2005;44(12): 563-565. Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 9(2): 26-34. Ecevit Alpar S, Senturan L, Karabacak U, Sabuncu N. Change in the health promoting lifestyle behaviour of Turkish university nursing students from begining to end of nurse training. Nurse Education in Practice 2008;8(6): 382-388. 24. Hsiao YC, Chen MY, Gau YM, Hung LL, Chang SH, Tsai HM. Short-term effects of a health promotion course for Taiwanese nursing students. Public Health Nursing 2005;22(1): 74-81. Karadeniz G, Uçum EY, Dedeli Ö, Karaağaç Ö. Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2008; 7: 497-502. Zaybak A, Fadıloğlu Ç. Üniversite öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışı ve bu davranışı etkileyen etmenlerin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2004;20:77-95 Yıldırım N. Üniversite öğrencilerinin bazı sosyodemografik özelliklerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi, 2005 Nacar M, Baykan Z, Cetinkaya F, Arslantas D, Ozer A, Coskun O et al. Health promoting lifestyle behaviour in medical students: a multicentre study from Turkey. Asian Pac J Cancer P. 2014;15:8969-74. CİHANGİROĞLU, Z., & DEVECİ, S. E. (2011). Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Fırat Tıp Dergisi, 16(2), 78-83. Özyazgan A.A (2016). Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi diyet polikliniğine zayıflamak için başvuran bireylerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları, yeme davranış bozuklukları ve etkileyen faktörler. S(51). Şimşek H, Öztoprak D, İkizoğlu E, Safalı F, Yavuz Ö, Onur Ö, Tekel Ş, Çiftçi Ş, Tıp fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkili etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;26:151-7. Aydın Aİ, Erdoğan KT. Fındık fabrikasında çalışan işçilerde obezite sıklığı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull 2015;14:364-9. Bulut, A., Bulut, A., & Erçim, R. E. (2016). Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, 2(2), 105-112. Kolaç, N., Balcı, A. S., Şişman, F. N., Ataçer, B. E., & Dinçer, S. (2018). Fabrika çalışanlarında sağlıklı yaşam biçimi davranışı ve sağlık algısı. Bakırköy Tıp Dergisi, 14(3), 267-274. Özcan, S., & Bozhüyük, A. (2016). Çukurova Üniversitesi sağlık bilimleri öğrencilerinin sağlıklı yaşam davranışları. Çukurova Medical Journal, 41(4), 664-674. Güner İ, Demir F. Ameliyathane hemşirelerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;9:17-25. https://www.trthaber.com/haber/saglik/genclerde-beslenme-aliskanligi-bozuldu-obezite-artti-581617.html Ulla Di´ez SM, Pe´ Rez-Fortis A. Socio-demographic predictors of health behaviors in Mexican college students. Healt Promotion İnternational 2010, 25(1): 85-9. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Tavananezhad N, Karkhaneh M. Health-promoting lifestyle and its predictors among Iranian adolescent girls, 2013. International Journal of Adolecent Medicine and Health 2013, 324: 1-8 Arslan C, Ceviz D. Ev Hanımı ve Çalışan Kadınların Obezite Prevalansı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2007, 21(5): 211-20 Cihangiroğlu Z. Elazığ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi, 2010. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Tavananezhad N, Karkhaneh M. Health-promoting lifestyle and its predictors among Iranian adolescent girls, 2013. International Journal of Adolecent Medicine and Health 2013, 324: 1-8. Rakhshani T, Shojaiezadeh D, Lankarani KB, Rakhshani F, Kaveh MH, Zare N. The Association of Health-Promoting Lifestyle With Quality of Life Among the Iranian Elderly. Iran Red Crescent Med J 2014, 16(9): 1-6.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri