Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF HORASAN MORTAR WITH POLYPROPYLENE FIBER ADDITIVE


Anahtar Kelimeler
INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF HORASAN MORTAR WITH POLYPROPYLENE FIBER ADDITIVE

Kaynakça Ahunbay, A. (2009). Tarihi çevre koruma ve restorasyon. YEM Yayın-28. İstanbul. Alhan Şimşek, E. T. (2018). Tarihi yapılarda tuğla duvarların çelik hasır ve tekstil donatılı horasan harcı ile güçlendirilmesinin deneysel olarak incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. Altaş, G.K., Özgünler, S.A. & Güldal, E. (2012). İstanbul’daki Roma dönemi saray yapılarındaki horasan harçlarının incelenmesi. Vakıf Restorasyon Yıllığı, 4. Altun, M. G., Özen, S. & Mardanı Aghabaglou, A. (2018). Polipropilen lif kullanımının doğal hidrolik kireçli harçların kuruma büzülmesine etkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 427-435. American Society for Testing and Materials. (2016). ASTM C597-16: Standard test method for pulse velocity through concete, ASTM International, West Conshohocken, PA. Berkgil, M. & Ayaz, Y. (2020). polipropilen lif katkılı kerpiç tuğlaların fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13(1), 105-114. Binan, C. (2016). Türkiye mimari mirası koruma bildirgesi ve koruma-restorasyon uygulamalarında ilkelerin önemi üzerine bir değerlendirme. Kültür Varlıklarında Koruma Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon Uygulamaları Sempozyumu. 106-121. Ankara, Türkiye. Böke, H., Akkurt, S. & İpekoğlu, B. (2004). Tarihi yapılarda kullanılan horasan harcı ve sıvalarının özellikleri. Yapı Dergisi, 269, 90-95. Canbaz, M. & Güler E. (2017). Kireç türünün horasan harcı özelliklerine etkisi. 6.Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu. Trabzon, Türkiye. Cinemre, M. (2019). Kesme taş duvarlarda kullanılan tarihi horasan harçlarının mekanik özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya, Türkiye. Çizer, Ö., Böke, H. & İpekoğlu, B. (2004). Bazı Osmanlı dönemi hamam yapılarının kubbe ve duvarlarında kullanılan kireç harçların özellikleri. II. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, 1-13. Türkiye. Dariz, P. & Schmid, T. (2017). Ferruginous phases in 19th century lime and cement mortars: A Raman microspectroscopic study. Materials Characterization, 129, 9-17. Doi: 10.1016/j.matchar.2017.04.009. Erdoğdu, Ş., Nas, M., Nayır, S. & Kandil, U. (2017). Uçucu kül ve polipropilen lifli kireç harçlarının çimento takviyesi ile mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi. Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, 247-256. Trabzon. Gündüz, L. & Kalkan, Ş. O. (2018). Yapısal restorasyon harçlarında kıtık boyutlarının harcın teknik özelliklerine etkisinin incelenmesi. Avrupa Bilim, Sanat ve Kültür Konferansı, 243-251. Türkiye. Gürdal, E. & Acun, S. (2004). Mineral esaslı sıvalarda polipropilen lif katkısının fiziksel ve mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi. 2.Ulusal Yapı Malzemesi Kongre ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, İstanbul. Gürdal, E., Altaş, G.K. & Özgünler, S.A. (2012). İstanbul’da bulunan Erken Bizans dönemi dini yapılarında kullanılan horasan harçlarının özelliklerinin incelenmesi. Vakıf Restorasyon Yıllığı, 2. İpekoğlu, B., Böke, H. & Çizer, Ö. (2007). Assessment of material use in relation to climate in historical buildings. Building and Environment, 42(2), 970-978. Doi:10.1016/j.buildenv.2005.10.029 Kavasoğlu, E. (2019). Mikro fiber ve uçucu kül katkılı çimento harçlarının dayanıklılık indeksinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Afyon, Türkiye. Kılıç, İ. (2021). Horasan harcında yumurta akı kullanımının incelenmesi. Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 7 (1), 122-134. DOI:10.34186/klujes.882789 Matias, G., Faria, P. & Torres I. (2014). Lime mortars with heat treated clays and ceramic waste:a review. Construction and Building Materials, 73, 125-136. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.09.028 Mavioğlu, Ü.A. (2011). Farklı puzolanik katkıllar ile hazırlanan horasan harçlarının değişen parametrelerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. Özgen, Ö. (2002). Horasan harcı üzerine deneysel çalışmalar. Uzmanlık Tezi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü. Türkiye. Özgünler, A. S., Ersen, A. & Güleç, A. (2010). Yedikule Kara Surları’nda kullanılan Erken Bizans dönemi harçlarının karakterizasyonu üzerine bir araştırma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Restorasyon ve Kons. Çalışmaları Dergisi, 5, 31-39. Özkaya, Ö.A. & Böke H. (2009). Properties of roman bricks and mortars used in Serapis Temple in the city of Pergamon. Materials Characterization, 60(9), 995-1000. Doi: 10.1016/j.matchar.2009.04.003 Prince, W., Castanier, G. & Giafferi, J.L. (2001). Similarity between alkali-aggregate reaction and the natural alternation of rocks. Cement and Concrete Research, 31(2), 271–276. Doi:10.1016/S0008-8846(00)00478-6 Seabra, M., Paiva, H., Labrincha, J. & Ferreira, V. (2009). Admixtures effect on fresh state properties of aerial lime based mortars. Construction and Building Materials, 23(2), 1147-1153. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2008.06.008 Şişik, Ö. (2017). Edirne’de bulunan 15.yy ve 16.yy’da inşa edilmiş tarihi cami ve türbelerin taşıyıcı sistem analizi ve çözüm önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Konya, Türkiye. Topçu, İ. B., Canbaz, M. & Karanfil, H. (2005). Horasan harç ve betonun özellikleri. Yapı Mekaniği Semineri, ODTÜ-ESOGÜ. 99-107. Eskişehir, Türkiye. Topçu, İ. B., Demirel, O. E. & Uygunoğlu, T. (2017). Polipropilen lif katkılı harçların fiziksel ve mekanik özelikleri. Politeknik Dergisi, 20 (1), 91-96. Ankara. Tosun, Y., Oltulu, M., Polat, R., Şahin, R. & Bingöl, A.F. (2015). Hidrolik kireçli harçlarda uçucu kül kullanımı. 5.Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Cilt 1, 103-112. Erzurum, Türkiye. Türk Standartları Enstitüsü. (2000). TS EN 1015-3: Kagir harcı-deney metotları-bölüm 3: taze harç kıvamının tayini (yayılma tablası ile), Ankara. Türk Standartları Enstitüsü. (2020). TS EN 1015-11: Kagir harcı-deney yöntemleri-bölüm 11: sertleşmiş harcın eğilmede çekme ve basınç dayanımının tayini, TSE, Ankara, 2020. Uğur, T. & Güleç, A. (2016). Harç, sıva ve diğer kompozit malzemelerde kullanılan bağlayıcılar ve özellikleri. Restorasyon ve Konservasyon Dergisi, 17, 77-91. Uğurlu, E. & Böke, H. (2009). Osmanlı dönemi yapılarında kullanılan horasan sıvalarının özellikleri. Kâgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri, KUDEB, 135-142. İstanbul, Türkiye. Uğurlu, E. & Böke, H. (2009). The use of brick-lime plasters and their relevance to climatic conditions of historic bath buildings. Construction and Building Materials 23(6), 2442-2450. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2008.10.005 İnternet kaynakları 1- https://atlas1.com.tr/DataSheet/Betonfiber-BF-19.pdf, (20.11.2021)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri