Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


AŞI İKNA ÇALIŞMASI : BİR İLÇE ÖRNEĞİ

Aşılar, tıbbın insanlığa sağladığı en büyük başarılar arasında olup bugüne kadar milyonlarca kişinin yaşamını kurtarmıştır. Geçmişte salgın hastalıkların yıkıcı etkilerinin pek çok sosyal, coğrafi, ekonomik, kültürel etkilere yol açtığı gözlenmiştir. Bu çalışmada amacımız; COVID-19 pandemisi sırasında Türkiye’de normalleşme sürecinin başlaması için, COVID-19 aşısını yaptırmamış kişiler ile görüşerek aşı reddinin birey ve toplum sağlığı açısından zararları konusunda bilgilendirmek amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki bu araştırmada aşı reddinde bulunan kişiler telefon ile aranarak onayları alındıktan bilgilendirme yapılmıştır. Görüşmeler, 01.06.2021 ile 01.10.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, aşı reddine ilişkin görüşleri araştırılmıştır. 01.06.2021 tarihine kadar aşı yaptırmamış 4357 kişi telefon ile aranmıştır. Çalışmaya katılanların %58,8 (n:2564)’i kadın, % 41,2 (n:1793)’si ise erkekti. Çalışmaya katılanlar 18-65 yaş arasını oluşturmaktaydı. Katılımcıların %79 (n:3446) ’u aşı yapılması konusunda ikna edilmiş, bunların %67 (n:2922) ‘sinin sonraki telefon görüşmelerinde aşı olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %6,5(n:282)’u aşı konusunda ikna edilememiş aşı olmayacaklarını belirtirken; %5,7(n:247) ‘si aşı yaptırma konusunda kararsız kalmıştır. 4 kişinin yakın zamanda öldüğü tespit edilirken; %8,7(n:378) ‘sine de telefon numarasının hatalı olması nedeniyle ulaşılamamıştır. Çalışmamızda COVID-19 pandemisi için ülkemizde normalleşme sürecine hızlı bir şekilde geçilebilmesi için aşı yaptırma konusunda aydınlatıcı bilgiler verildiği takdirde bir kısmın ikna olabildiği, fikirlerinin değiştiği gözlenmiştir. Aşıların bireysel ve toplumsal faydaları düşünüldüğünde aşı ret oranlarını azaltmaya yönelik çalışmaların önemi ortaya çıkmaktadır.Anahtar Kelimeler
Pandemi,COVID-19, Aşı reddi

Kaynakça 1.Barello S, Nania T, Dellafiore F, Graffigna G, Caruso R. 'Vaccine hesitancy' among university students in Italy during the COVID-19 pandemic. Eur J Epidemiol. 2020;35(8):781-3. doi:10.1007/s10654-020-00670-z.). 2.Center for Disease Control – Vaccines and Immunization. Available from:https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imzbasics. htm (Accessed: 01 July 2021). 3.Cudjoe TKM, Kotwal AA. "Social Distancing" Amid a Crisis in Social Isolation and Loneliness. J Am Geriatr Soc. 2020;68:27- 9. doi:10.1111/jgs.16527. 4.Freeman D, Loe BS, Chadwick A, Vaccari C, Waite F, Rosebrock L et al. COVID-19 vaccine hesitancy in the UK: the Oxford coronavirus explanations, attitudes, and narratives survey (Oceans) II. Psychol Med. 2020;1-15. doi:10.1017/S0033291720005188. 5.Gencer MZ, Alıcıoğlu F, Arıca S, Arıca V. 24-72 ay çocukları olan ebeveynlerin sosyo-demografik özellikleri ve rutin aşılar hakkındaki bilgi düzeyleri: Doğu-Batı karşılaştırması. Konuralp Tıp Dergisi. 2015; 7(3): 141-5. 6.Ginglen JG, Doyle MQ. Immunization. [Updated 2021 Feb 16]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459331/.). 7.Harrison EA, Wu JW. Vaccine confidence in the time of COVID-19. European Journal of Epidemiology. 2020; 35(4): 325-30. 8.Izda V, Jeffries MA, Sawalha AH. COVID-19: A review of therapeutic strategies and vaccine candidates. Clin Immunol. 2021;222:108634. doi:10.1016/j.clim.2020.108634. 9.Lin Y, Hu Z, Zhao Q, Alias H, Danaee M, Wong LP. Understanding COVID-19 vaccine demand and hesitancy: A nationwide online survey in China. PLoS Negl Trop Dis. 2020;14(12):e0008961. doi:10.1371/journal.pntd.0008961. 10.Plotkin SA. Vaccines: past, present and future. Nat Med. 2005;11(4 Suppl):5-11. doi:10.1038/nm1209. 11.Plotkin S. History of vaccination. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014;111(34):12283-7. doi:10.1073/pnas.1400472111. 12.Report of the SAGE Working Group on vaccine hesitancy, SAGE. , 2014;11-2. 13.Riedel S. Edward Jenner and the history of smallpox and vaccination. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2005;18(1):21-5. doi:10.1080/08998280.2005.11928028.). 14.Stasi C, Fallani S, Voller F, Silvestri C. Treatment for COVID-19: An overview. Eur J Pharmacol. 2020;889:173644. doi:10.1016/j.ejphar.2020.173644). 15.Üner S, Çelik K, Turan S. Çocuk aşılarında artan kararsızlık: Nedenleri farklı aktörlerin deneyiminden anlamak. Ankara: Hipokrat Yayınevi; 2020. 16.World Health Organization- Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Available from:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public (Accessed: 27 July 2021). 17.World Health Organization – Immunization Covarage. Available from: https://www.who.int/en/news-room/factsheets/ detail/immunization-coverage (Accessed: 07 July 2021. 18.World Health Organization - Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Available from: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov (Accessed: 24 July 2021). 19.World Health Organization – Speechs. Available from: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-directorgeneral- s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19 (Accessed: 24 July 2021). 20.World Health Organization- Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Available from: https://covid19.who.int/ (Accessed: 24 July 2021 21.World Health Organization - Coronavirus disease (COVID-19) - Vaccines safety. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirusdisease-(covid-19)-vaccines-safety (Accessed: 27 July 2021

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri