Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TARİHİ YAPILARDAKİ DOĞAL AYDINLATMA UYGULAMALARI

Küresel ısınma ve azalan doğal enerji kaynakları bağlamında, binalarda enerji tüketiminin azaltılmasına odaklanmak gerekmektedir. Enerji etkin tasarım çözümlemeleri günümüzde yenilebilir enerji kaynaklarının azalmasından dolayı ön plana çıkmaktadır. Doğal aydınlatma enerjiyi etkin kullanmanın en önemli yollarından biridir. Bir mekandaki görsel konforun sağlanmasında ışık önemli etkiye sahiptir. Günışığı aydınlatması, enerji performansını ve kullanıcıların görsel konforunu iyileştirmek için bir tür pasif stratejidir. İnsan sağlığına, performansına ve verimine katkı sağlamaktadır. Doğal aydınlatmanın uygun şekilde tasarlanması enerji etkin mimari tasarımlarda büyük öneme sahiptir. Binanın aydınlatmasında birincil olarak doğal aydınlatma faktörleri göz önünde bulundurularak tasarımlar yapılmalıdır. İyi bir aydınlatmanın en temel özelliği yeterli düzeyde aydınlık seviyesini sağlayacak şekilde olmasıdır. Kültürel miras yapıları, inşa edildikleri dönemlerde güneş ışığından maksimum düzeyde faydalanma amacıyla farklı tasarım ilkeleri doğrultusunda inşa edilmiştir. Pencere açıklıkları, pencere duvar oranları, çatı pencereleri geçmişten günümüze doğal aydınlatmada önemli rol oynayan tasarım unsurlarıdır. Bu çalışmada Niğde’de seçilmiş olan farklı fonksiyonlara sahip altı farklı tarihi bina örneği doğal aydınlatma tasarım yaklaşımları açısından değerlendirilmiştir. Tarihi yapılarda, farklı boyutlarda pencere açıklıkları veya tepe pencereleri ile aydınlatma gerçekleştirilmiştir. Yapının bulunduğu konum, iklim koşulları, inşa edilirken kullanılan malzeme pencere açıklıklarının boyutlarında etken faktör olmuştur. Çalışmada elde edilen bulguların benzer dönemlerde yapılmış olan benzer bina türleri açısından fikir vereceği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Doğal aydınlatma, enerji etkin binalar, tarihi binalar.

Kaynakça KAYNAKÇA 1. Altuner, H. (1999). Niğde Evleri. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 2. Gabriel, A. (1962). Niğde Tarihi. (A. A. Tütenk, Çev.). Bengi Matbaası, Ankara, s. 32-39, 44. 3. Özkarcı, M. (2001). Niğde’de Türk mimarisi. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. 4. Halıcıoğlu, F. H. (2001). Işığın Binaların Mimari Estetik Bütünlüğüne Gizemli Etkisi. Aydınlatma Sempozyumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, s.29-33, 28-30 Kasım, İzmir. 5. Sümengen, Ö. (2015). Türkiye için konut binalarının aydınlatma enerjisi gereksinimi açısından değerlendirilmesine ilişkin bir yaklaşım. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. İstanbul. 6. Kutlu, R. (2016). Ofislerde enerji etkin aydınlatma sistemleri. İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul. 7. Göker, 2010. Mimari Yapılarda Saydamlık ve Mekân Tasarımında Işık Kontrolü. Tasarım+Kuram Dergisi, 2010, 9-10. 8. Dalkılıç, N. (1999). Geleneksel Diyarbakır Evlerinde Plan, Cephe ve Yapı Öğeleri Tipolojisi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 9. Türk, İ. C. (2014). Türkiye’de Orta Tahsil Başlıklı Risaleye Göre Osmanlı İmparatorluğu’ndan Ulus Devlet Türkiye’ye İntikal Eden Ortaöğretim Mirası. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 52, 351-358. 10. Eyice, S. (1989). Akmedrese, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. II, İstanbul, s. 282. 11. Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2016). Niğde Kültür Envanteri Cilt 1, Salmat Basım Yayıncılık, Ankara. 12. Demircan, Z. (2009). Sungur Ağa Camii ve Türbesi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 37, 528-530.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri