Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DAYLIGHTING APPLICATIONS IN HISTORICAL BUILDINGS


Anahtar Kelimeler
DAYLIGHTING APPLICATIONS IN HISTORICAL BUILDINGS

Kaynakça KAYNAKÇA 1. Altuner, H. (1999). Niğde Evleri. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 2. Gabriel, A. (1962). Niğde Tarihi. (A. A. Tütenk, Çev.). Bengi Matbaası, Ankara, s. 32-39, 44. 3. Özkarcı, M. (2001). Niğde’de Türk mimarisi. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. 4. Halıcıoğlu, F. H. (2001). Işığın Binaların Mimari Estetik Bütünlüğüne Gizemli Etkisi. Aydınlatma Sempozyumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, s.29-33, 28-30 Kasım, İzmir. 5. Sümengen, Ö. (2015). Türkiye için konut binalarının aydınlatma enerjisi gereksinimi açısından değerlendirilmesine ilişkin bir yaklaşım. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. İstanbul. 6. Kutlu, R. (2016). Ofislerde enerji etkin aydınlatma sistemleri. İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul. 7. Göker, 2010. Mimari Yapılarda Saydamlık ve Mekân Tasarımında Işık Kontrolü. Tasarım+Kuram Dergisi, 2010, 9-10. 8. Dalkılıç, N. (1999). Geleneksel Diyarbakır Evlerinde Plan, Cephe ve Yapı Öğeleri Tipolojisi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 9. Türk, İ. C. (2014). Türkiye’de Orta Tahsil Başlıklı Risaleye Göre Osmanlı İmparatorluğu’ndan Ulus Devlet Türkiye’ye İntikal Eden Ortaöğretim Mirası. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 52, 351-358. 10. Eyice, S. (1989). Akmedrese, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. II, İstanbul, s. 282. 11. Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2016). Niğde Kültür Envanteri Cilt 1, Salmat Basım Yayıncılık, Ankara. 12. Demircan, Z. (2009). Sungur Ağa Camii ve Türbesi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 37, 528-530.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri