Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


DAYLIGHTING APPLICATIONS IN HISTORICAL BUILDINGS

Based on global warming and decreasing natural energy resources, it is necessary to focus on reducing energy consumption in buildings. Nowadays, energy efficient design solutions come to the fore due to the decrease in renewable energy sources. Natural light is one of the most important ways to save energy. Light has an important effect on providing visual comfort in a space. Daylighting is a kind of passive strategy to improve energy performance and users’visual comfort. It can contribute to human health, performance and productivity. Appropriate design of daylighting is of great importance in energy efficient architectural designs. In the lighting of the building, designs should be made primarily by considering the daylighting factors. The most basic feature of good lighting is to provide a sufficient level of illumination. Cultural heritage structures were built in accordance with different design principles in order to benefit from sunlight at the maximum level during the period they were built. Window openings, window wall ratios, skylights are design elements that play an important role in natural lighting from past to present. In this study, six different historical building samples with different functions selected in Niğde were evaluated in terms of natural lighting design approaches. In historical buildings, lighting was realized with window openings or skylights of different sizes. The location of the building, the climatic conditions, the material used in the construction were factors in the size of the window openings. It is thought that the findings obtained in the study will give an idea in terms of similar building types built in similar periods.Keywords
Daylighting, energy efficient buildings, historical buildings.Kaynakça KAYNAKÇA 1. Altuner, H. (1999). Niğde Evleri. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 2. Gabriel, A. (1962). Niğde Tarihi. (A. A. Tütenk, Çev.). Bengi Matbaası, Ankara, s. 32-39, 44. 3. Özkarcı, M. (2001). Niğde’de Türk mimarisi. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. 4. Halıcıoğlu, F. H. (2001). Işığın Binaların Mimari Estetik Bütünlüğüne Gizemli Etkisi. Aydınlatma Sempozyumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, s.29-33, 28-30 Kasım, İzmir. 5. Sümengen, Ö. (2015). Türkiye için konut binalarının aydınlatma enerjisi gereksinimi açısından değerlendirilmesine ilişkin bir yaklaşım. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. İstanbul. 6. Kutlu, R. (2016). Ofislerde enerji etkin aydınlatma sistemleri. İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul. 7. Göker, 2010. Mimari Yapılarda Saydamlık ve Mekân Tasarımında Işık Kontrolü. Tasarım+Kuram Dergisi, 2010, 9-10. 8. Dalkılıç, N. (1999). Geleneksel Diyarbakır Evlerinde Plan, Cephe ve Yapı Öğeleri Tipolojisi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 9. Türk, İ. C. (2014). Türkiye’de Orta Tahsil Başlıklı Risaleye Göre Osmanlı İmparatorluğu’ndan Ulus Devlet Türkiye’ye İntikal Eden Ortaöğretim Mirası. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 52, 351-358. 10. Eyice, S. (1989). Akmedrese, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. II, İstanbul, s. 282. 11. Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2016). Niğde Kültür Envanteri Cilt 1, Salmat Basım Yayıncılık, Ankara. 12. Demircan, Z. (2009). Sungur Ağa Camii ve Türbesi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 37, 528-530.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri