Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PANDEMİ DÖNEMİNDE MAGNEZYUMUN BİR MİKRO-BESİN UNSURU OLARAK ÖNEMİ

Canlı organizmalar için gerekli bir elektrolit olan magnezyum (Mg) periyodik tablonun ikinci grubunda bulunan toprak alkali bir metaldir. Mg’un adenozin trifosfat (ATP) sentezi ve kullanımı dahil olmak üzere çeşitli metabolik süreçlerde çok önemli rolleri vardır. Enerji üretimi, protein sentezi, iyon taşınması ve hücre sinyalizasyonu gibi birçok fizyolojik mekanizma ve yolak için temel bir faktördür. Pandemi döneminde venöz yetmezlik nedeniyle izlediğimiz hastalardan 50’si çalışma kapsamına alınmıştır. Hastalardan rutin tetkiklere ek olarak Mg, D vitamini, B12 vitamini ve folat düzeyleri de ölçüldü. Vasküler Doppler incelenmesi yapıldı. Magnezyum düzeyinin 1.6 mg/dl altında olması hipomagnezemi olarak kabul edildi. Çalışmamız kapsamına giren 50 hastanın 13’ü (%26) erkek ve 37’si (%74) kadındı. Yaşları 19 ile 87 arasında değişmekte ve ortalama yaş ise 54.06±14.27 yıldı. Magnezyum eksikliği 1 (%2) hastada, D vitamini eksikliği 27 (%54) hastada ve B12 vitamini eksikliğiyse 8 (%16) hastada görüldü. B12 vitamini eksikliği olan hastalardan ikisi erkek ve altısı kadındı. Yöremizde endüstriyel tarım ürünlerinin pek kullanılmaması nedeniyle ilaç kullanan bir olgu dışında magnezyum eksikliğine rastlanmamıştır. Magnezyum ve D vitamininin bağışıklık fonksiyonu ve hücresel dayanıklılık için önemli olduğu göz önüne alındığında, her ikisinde de bir eksiklik, COVID-19 olgularında sitokin fırtınasına katkıda bulunabilir. Bundan dolayı her ikisinin de pandemi döneminde normal düzeylerde bulunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.Anahtar Kelimeler
Magnezyum, Pandemi, Mikro-Besin.

Kaynakça 1. Dağ A. Sağlık açısından magnezyumun önemi. Mercanlıgil SM, editor. Sağlıkta, hastalıklarada ve özel durumlarda magnezyum. 1.Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;2020. P.1-6. 2. Demirtürk Z, Esen F. Unutulan elementin bilinmeyen mucizesi: Magnezyum ve immünüte. J Turk Soc Intensive Care 2017;15:47-52. 3. DiNicolantonio JJ, O'Keefe JH. Magnesium and Vitamin D Deficiency as a Potential Cause of Immune Dysfunction, Cytokine Storm and Disseminated Intravascular Coagulation in covid-19 patients. Mo Med. 2021;118(1):68-73. PMID: 33551489; PMCID: PMC7861592. 4. DiNicolantonio JJ, O'Keefe JH, Wilson W. Subclinical magnesium deficiency: a principal driver of cardiovascular disease and a public health crisis. Open Heart. 2018;5(1):e000668. 5. Ergün F. İnsan sağlığı ve beslenme fizyolojisi açısından magnezyum. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2(3):26-33. 6. Fiorentini D, Cappadone C, Farruggia G, Prata C. Magnesium: Biochemistry, Nutrition, Detection, and Social Impact of Diseases Linked to Its Deficiency. Nutrients. 2021;13(4):1136. 7. Ismail, A.A.A.; Ismail, Y.; Ismail, A.A. Clinical assessment of magnesium status in the adult: An overview. In Magnesium in Human Health and Disease; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2013; ISBN 9781627030441. 8. Kığ C, Özkan A, Kalaycı N, Şimşek B, Güler V, Basmacıoğlu ŞK, et al. Magnesium Deficiency Can Be a Sign for Predisposition to Diabetes. J Med Sci 2020;1(2):32-38. 9. Kumar P, Bhargava S, Agarwal PK, Garg A, Khosla A. Association of serum magnesium with type 2 diabetes mellitus and diabetic retinopathy. J Family Med Prim Care 2019; 8:1671-7. 10. Nazemi L, Shariat M, Dallal MMS, Daneshfar S and Farahani Z. The possible correlation between magnesium deficiency and SARS-CoV-2 infection.World Journal of Advanced Research and Reviews, 2021, 11(01), 073–080. 11. Pardo MR, Garicano Vilar E, San Mauro Martín I, Camina Martín MA. Bioavailability of magnesium food supplements: A systematic review. Nutrition. 2021;89:111294. doi: 10.1016/j.nut.2021.111294. Epub 2021 Apr 28. PMID: 34111673. 12. Sahin E, Orhan C, Uckun FM, Sahin K. Clinical Impact Potential of Supplemental Nutrients as Adjuncts of Therapy in High-Risk COVID-19 for Obese Patients. Front Nutr. 2020 :580504. doi: 10.3389/fnut.2020.580504. PMID: 33195370; PMCID: MC7642511. 13. Tan CW, Ho LP, Kalimuddin S, Cherng BPZ, Teh YE, Thien SY, et al. Cohort study to evaluate the effect of vitamin D, magnesium, and vitamin B12 in combination on progression to severe outcomes in older patients with coronavirus (COVID-19). Nutrition. 2020;79-80:111017. doi: 10.1016/j.nut.2020.111017. Epub 2020 Sep 8. PMID: 33039952; PMCID: PMC7832811. 14. Toklu H. Kalp yetersizliği ve beslenme ile ilişkili faktörler. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;29:66-70. 15. White, R.E.; Hartzell, H.C. Effects of intracellular free magnesium on calcium current in isolated cardiac myocytes. Science 1988; 239(4841 Pt 1):778–780. 16. Witkowski, M.; Hubert, J.; Mazur, A. Methods of assessment of magnesium status in humans: A systematic review. Magnes. Res. 2011;24(4):163–180.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri