Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE VE ENGELLİLERİN EĞİTİLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI

Bu çalışmanın amacı fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin engelli bireylere yönelik bakış açılarını ve engellilerin eğitim almaları konusundaki tutumlarını belirlemekti. Çalışmaya Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Psikososyal Rehabilitasyon dersini alan 68 (50 kadın, 18 erkek) gönüllü öğrenci katıldı. Öğrencilerin engelli bireylere yönelik olumlu ve olumsuz tutumlarını değerlendirmek amacıyla Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum Ölçeği (YEKYTÖ) ve engelli bireylerin eğitilmesine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla Engelli Bireylerin Eğitilmesine İlişkin Tutum Ölçeği (EBEİTÖ) kullanıldı. Değerlendirmeler ilgili dönemin başında ve sonunda yapıldı. Öğrencilerin yaş ortalaması 19,44±1,07 yıldı. İlk değerlendirmede YEKYTÖ ortalaması 50,75±13,92 ve EBEİTÖ toplam skoru 51,04±18,42 puandı. Son değerlendirmede YEKYTÖ skoru 78,36±13,77 ve EBEİTÖ toplam skoru 93,13±7,48 puana yükseldi (p=0,0001). Öğrencilere çeşitli engel grupları ve rehabilitasyonuyla ilgili temel düzeyde bilgi vermek engellilere yönelik farkındalık seviyesini arttıracaktır. Engellilerin kendilerini toplumsal hayatın bir parçası olarak hissedebilmesi ve sosyal hayata katılımlarının arttırılması için toplum genelinde engellilere yönelik olumlu tutumlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Engelliler ve engelli bireylerin eğitilebilirliği ile ilgili düzenlenecek organizasyonlar toplum duyarlılığının artmasına katkı sağlayacaktır.Anahtar Kelimeler
Fizyoterapi ve rehabilitasyon, engelli, farkındalık, psikososyal rehabilitasyon.

Kaynakça Altiparmak, S., & Sari, H. Y. (2012). Manisa ilinde engelli bireylere karşı toplumsal tutum. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(2). Başbakkal, Z., & Bilsin, E. (2014). Dünyada ve Türkiye'de engelli çocuklar. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 30(2), 65-78. Bulk, L. Y., Easterbrook, A., Roberts, E., Groening, M., Murphy, S., Lee, M., ... & Jarus, T. (2017). ‘We are not anything alike’: marginalization of health professionals with disabilities. Disability & Society, 32(5), 615-634. Casebolt, M. T. (2021). Availability and quality of global disability data: A commentary on the Demographic and Health Surveys. Disability and Health Journal, 14(1), 100972. Çağlar, S. (2011). Engelli hakları sözleşmesi'nde ayrımcılık yasağı ve Türkiye'nin uyum sorunu. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (96), 149-178. Çoban, T., & Özcebe, H. (2019). Engelliliğe Genel Bakış Ve Engelli Çocukların Sağlık Davranışları. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 13(4), 553-566. Dalbudak, İ., & Yasar, Ö. (2021). Study of the Social Acceptance and Self-Esteem Levels of High School Students Who Do Sports towards Disabled Students. Journal of Educational Psychology-Propositos y Representaciones, 9. Finkelstein, Finkelstein, A., & Orr, Z. (2021). Does volunteering change attitudes towards people with disabilities? A qualitative study of the experience of orthodox Jewish nursing students. Nurse Education in Practice, 55, 103141. Huskin, P. R., Reiser-Robbins, C., & Kwon, S. (2018). Attitudes of undergraduate students toward persons with disabilities: Exploring effects of contact experience on social distance across ten disability types. Rehabilitation Counseling Bulletin, 62(1), 53-63. Kösterelioğlu, İ. (2013). Engelli bireylerin eğitilmesine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 211-226. Kritsotakis, G., Galanis, P., Papastefanakis, E., Meidani, F., Philalithis, A. E., Kalokairinou, A., & Sourtzi, P. (2017). Attitudes towards people with physical or intellectual disabilities among nursing, social work and medical students. Journal of clinical nursing, 26(23-24), 4951-4963. Nagata, K. K. (2007). The measurement of the Hong Kong-based ‘Baseline Survey of Students' Attitudes toward People with a Disability’: cross-cultural validation in Lebanon. International Journal of Rehabilitation Research, 30(3), 239-241. Özyürek, M. (2006). Engellilere yönelik tutumların değiştirilmesi. Ankara: Kök Yayıncılık, 11-23. Rosenthal, D. A., Chan, F., & Livneh, H. (2006). Rehabilitation students' attitudes toward persons with disabilities in high-and low-stakes social contexts: A conjoint analysis. Disability and rehabilitation, 28(24), 1517-1527. Sağlam, M., & Altındağ, Ö. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireyler Hakkındaki Farkındalıkları. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 17(1), 22-37. Sarı, H. Y., Bektaş, M., & Altıparmak, S. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin engellilere yönelik tutumlarının belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 27, 80-83. Tervo, R. C., & Palmer, G. (2004). Health professional student attitudes towards people with disability. Clinical rehabilitation, 18(8), 908-915. Ünal, V. (2018). Toplumsal değişim sürecinde engelliler. Electronic Turkish Studies, 13(18). Yuker, H. E., & Block, J. R. (1986). Research with the Attitude Toward Disabled Persons scales (ATDP) 1960-1985.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri