Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BURULMAYA MARUZ ALIN EĞRİSEL BORU BİNDİRME BAĞLANTILARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada akrilik yapısal yapıştırıcı ile birleştirilmiş çelik boru bağlantılarında, farklı bindirme uzunlukları ve eğrisel yarıçapları göz önünde bulundurularak burulma altındaki mekanik özellikleri incelenmiştir. Bunun için ØD = 21.3 mm dış, Ød =15.9 mm iç çaplı St-37 galvanizli çelik borular erkek ve dişi şeklinde 8, 10, 12 mm bindirme uzunluğunda ve alın bölgelerine 30, 40 ve 50 mm eğrisel yarıçaplar oluşturularak üç boyutlu olarak modellenmiştir. Oluşturulan modellerin nümerik analizleri ANSYS Workbench programında gerçekleştirilmiş olup, nümerik analizlerinin doğrulanması için ise bindirme uzunluğu 10 mm olan numuneler CNC (Computer Numerik Control) tezgâhında hazırlanmıştır. Hazırlanan erkek ve dişi numuneler, nemli ortamlara dayanıklı, oda sıcaklığında kürleşebilen akrilik esaslı DP810 yapısal yapıştırıcı kullanılarak birleştirilmiş ve doğrulama deneyleri yapılmıştır. Yapılan çalışma sonrası elde edilen nümerik ve deneysel veriler göstermiştir ki, aynı bindirme uzunluğunda fakat farklı eğrisel yarıçapında burulma momentine maruz boru bindirme bağlantılarının taşımış oldukları yük miktarında önemli ölçüde değiştiği gözlenmiştir. Ayrıca bindirme uzunluğu arttıkça taşımış oldukları yük miktarının arttığı görülmüştür. Dahası, yapılan çalışmanın bindirme uzunluğu ve eğrisellik yarıçaplarına göre gerilme analizleri yapılarak karşılaştırılılmıştır.Anahtar Kelimeler
Boru; Burulma, Yapısal yapıştırıcı; Eğrisel yüzeyli bağlantılar, ANSYS ile nümerik analiz

Kaynakça ANSYS Workbench V.15. Swanson Analysis Systems, Inc., (2015). Çitil, Şerif, & Bozkurt, İsmail. "Eğrisel yüzeyli boru bağlantılarının mekanik özelliklerinin incelenmesi." 4.7 (2017): 63-72. Çitil, Ş., İ. Bozkurt, and M. Demir Aydın. "Experimental and 3D non-linear stress analysis of adhesively bonded pipes with curved-surface lap joints." The Journal of Adhesion 95.5-7 (2019): 515-528. Davies, Peter, et al. "Influence of adhesive bond line thickness on joint strength." International journal of adhesion and adhesives 29.7 (2009): 724-736. Lavalette, Nicolas P., et al. "Influence of geometrical parameters on the strength of Hybrid CFRP-aluminium tubular adhesive joints." Composite Structures 240 (2020): 112077. Şahan, Mehmet Fatih. "Hasar gören galvanizli boruların epoksi esaslı yapıştırıcı ile tamiratında boru yama geometrisi ile boru patlama basıncı arasındaki ilişkinin incelenmesi." Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7.2 (2018): 899-908. Saraç, İsmail. "Yapıştırıcı ile birleştirilmiş mil-göbek bağlantılarında lineer-elastik gerilme analizi ve göbek kenar geometrisinin dayanıma etkisinin araştırılması." El-Cezeri Journal of Science and Engineering 7.3 (2020): 994-1007. Solmaz, Murat Yavuz, & Taş, Betül. "Yapıştırıcıyla Birleştirilmiş Konik Geçme Bağlantıların Burulma Momenti Etkisindeki Davranışları." Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 30.2 (2018): 73-86. Walame, M.V. & Ahuja, B.B. "Effect of bond length, bond clearance and torsional stiffness of adherends on torque transmission capability of adhesively bonded cylindrical joint." International Journal of Engineering Research & Technology 2.6 (2013): 1930-1935. Zou, G. P., and F. Taheri. "Stress analysis of adhesively bonded sandwich pipe joints subjected to torsional loading." International Journal of Solids and Structures 43.20 (2006): 5953-5968.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri