Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ARZULAR-YİTİRMEZ-DÖLEK (GÜMÜŞHANE)MADEN/ALTERASYON SAHALARINDAKİ DOĞAL (226Ra, 232Th ve 40K) VE YAPAY (137Cs) RADYOAKTİVİTELERİNE AİT İLK DEĞERLENDİRMELER

Bu çalışma kapsamında Arzular-Yitirmez-Dölek (Gümüşhane) maden/alterasyon sahasının doğal (226Ra, 232Th ve 40K) ve yapay (137Cs) radyo izotop aktivitelerinin ilk değerlendirilmeleri yapılmıştır. Sahadan toplanan 22 toprak örneğinde Poptop Ortec gama ışınları dedektör ile ölçümler gerçekleştirilmiştir. Sahaya ait doğal 232Th, 226Ra ve 40K aktiviteleri ağırlıklı dünya ortalamalarıyla kıyaslandığında 40K ve 226Ra aktivitelerinin örnek alım noktalarının çoğunda dünya ortalamalarını aştığı, 232Th aktivitelerinin ise birkaç örnek alım noktası dışında ağırlıklı dünya ortalamasının altında kaldığı tespit edilmiştir. Sahadaki yapay 137Cs aktivitelerinin de birkaç örnek alım noktası dışında dedeksiyon limiti üstünde olduğu ve 2 Bq/kg değerini aştığı görülmüştür. Sahadaki yüksek 137Cs aktivitelerinin özellikle Çernobil nükleer santrallindeki kaza gibi insan kaynaklı bir etki ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiştir. Saha için ayrıca radyolojik tehlike endeksleri, Ra eşleniği aktivite değeri, absorbe doz oranı ve yıllık efektif doz oranı gibi parametreler hesap edilmiştir. Bu parametrelerden elde edilen sonuçlar dikkate alındığında Arzular-Yitirmez maden/alterasyon sahasının doğal ve yapay radyoizotop aktiviteleri açısından daha detaylı çalışılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
226Ra, 232Th, 40K, 137Cs, Doğal radyoaktivite, Yapay radyoaktivite, Gümüşhane

Kaynakça Kaynaklar metin içinde verilmiştir

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri