Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


VKORC1 VE CYP2C9 MUTASYONLARI WARFARİN REZİSTANSINA YOL AÇAR MI?

Çalışmanın amacı, VKORC1 ve CYP2C9 polimorfizmlerinin varfarine dirençli hastalar üzerindeki etkisini belirlemekti. Varfarin direnci, ilaç tipik dozlarda verildiğinde protrombin süresini uzatamama veya INR'yi 2 terapötik aralığa yükseltememe olarak tanımlanır. Bazı VKORC1 ve CYP2C9 varyant alellerinin bu durumlarla ilişkili olduğu bilindiği için polimorfizmler bir rol oynayabilir. Çalışmamıza 15 mg/gün'den fazla varfarin kullanan, INR değeri 2.1'in altında olan ve varfarin kullanırken tromboembolik olay gelişen 28 hasta alındı. 28 hastanın 15'inde VKORC1 geninde heterozigot mutasyon tespit edildi. Yedi hastada CYP2C9 geninin heterozigot mutasyonu vardı ve bu, varfarinin ultra hızlı metabolizmasına karşılık gelebilir. VKORC1 ve CYP2C9 polimorfizmi, hastalar arasındaki farklı doz gereksinimine katkıda bulunur, ancak diğer olası faktörler farklı ırklarda rol oynayabilir. Hekimlerin warfarin tedavisine başlamadan önce bu testleri kullanmalarını ve tedavi sürecini bu sonuçlara göre şekillendirmelerini öneriyoruz.Anahtar Kelimeler
Genler, Mutasyon, İlaç Direnci, Varfarin

Kaynakça 1. Oldenburg J, Müller CR, Rost S, Watzka M, Bevans CG. Comparative genetics of warfarin resistance. Hamostaseologie. 2014;34(2):143-59. doi: 10.5482/HAMO-13-09-0047. Epub 2013 Nov 29. PMID: 24287886.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri