Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LİVEDO RETİKULARİS: KLİNİK ÖNEMİ VE TEDAVİSİ

Livedo reticularis (LR), deride menekşe renkli, ağ benzeri siyanotik bir patern ile karakterize hiperpigmente renk değişikliğidir ve daha çok ekstremitelerde ve gövdede görülür. LR bütünlüğü bozulmamış dairemsi ağlar şeklindedir. Şayet sirküler ağımsı görünümler bozularak düzensiz kırık bir patern gösterirse livedo racemosa (LRC) olarak tanımlanır. LR, genç ve orta yaşlı kadınları etkileyen iyi huylu, birincil bir hastalıktır. LRC ise ikincil bir hastalıktır, patolojik ve kalıcıdır. LR’de, canlı konik renk değişikliği simetrik, geri dönüşümlü ve tekdüzedir. LRC’da, canlı konik renk değişikliği geri döndürülemez ve kırıktır. Konsept olarak, patolojik livedoid formun LCR olduğu belirtilmiş ise de, klinik çalışmalarda LR ile LRC arasında kesin bir ayırım yoktur ve genellikle ‘livedo retikülaris' her ikisini de tanımlamak için kullanılmaktadır. Çalışmamız Ocak 2013 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında livedo retikularis tanısı konulan sekiz hastayı kapsamaktadır. Hastalarımızın birisi erkek diğerleri kadın idi. Yaşları 25 ile 70 yıl arasında değişmekteydi ve ortalama yaş 45.5±16.7 yıldı. Başlıca yakınmalar soğukluk, uyuşukluk ve ağrı olmakla birlikte tüm hastalarda estetik kaygı ön plandaydı. Fizik muayenede tüm hastaların alt ekstremitlerinde menekşe renginde, balıkçı ağına benzer görünümler dikkati çekmekteydi. Hastaların altısında venöz yetmezlikte eşlik etmekteydi. Uyguladığımız tedavi sonucu venöz yetmezlik olan olgularda düzelme oldu. Ancak, kozmotik amaçla uyguladığımız vazodilatatör tedavi sonucu ağımsı görünümlerde bariz bir düzelme olmadı. Livedoid vaskülopatinin, başlangıcından birkaç yıl sonra nörovasküler ve kardiyovasküler komplikasyonlar gelişme riski olduğundan, bu hastaların izlenmesi önemlidir. COVID-19 pandemisi döneminde pulmoner belirtilerden önce LR görülebileceği göz önüne alınarak COVID-19 tanısını ekarte etmek için bu olgularda gerekli tetkiklerde yapılmalıdır.Anahtar Kelimeler
Livedo Retikularis, Livedo Racemosa, Livedoid Vaskulopati

Kaynakça 1. Alavi A, Hafner J, Dutz JP, Mayer D, Sibbald RG, Criado PR, et al. Livedoid vasculopathy: an in-depth analysis using a modified Delphi approach. J Am Acad Dermatol. 2013 Dec;69(6):1033-1042. 2. Amitai DB, Fichman S, Merlob P, Morad Y, Lapidoth M, Metzker A. Cutis marmorata telangiectatica congenita: clinical findings in 85 patients. Pediatr Dermatol. 2000;17(2):100-4. doi: 10.1046/j.1525-1470.2000.01723.x. PMID: 10792796. 3. Basaranoğlu G, İdin K, Umutoğlu T, Esen A, Bakan M. Livedoid vasculopaty and anesthetic management in cedsarean delivery. Bakırköy Tıp Derg 2016;12(4):224-226. 4. Dean SM. Livedo reticularis and related disorders. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2011 Apr;13(2):179-91. doi: 10.1007/s11936-011-0115-z. PMID: 21287303. 5. González-Moure C, Casas-Fernández L, Molinos-Castro S, Varela-García PM, Suárez-Peñaranda JM. Cardiac myxoma presenting as relapsing livedo reticularis. Int J Dermatol. 2021 Apr 20. doi: 10.1111/ijd.15608. Epub ahead of print. PMID: 33880772. 6. Gonzalez-Santiago TM, Davis MD. Update of management of connective tissue diseases: Livedoid vasculopathy: further evidence for procoagulant pathogenesis. Arch Dermatol 2006:142;1413-1418. 7. Gottlieb M, Long B. Dermatologic manifestations and complications of COVID-19. Am J Emerg Med. 2020;38(9):1715-1721. doi: 10.1016/j.ajem.2020.06.011. 8. Goyal P, Dayal S, Sahu P. Generalized Livedo Reticularis: A Rare Variety. Indian J Dermatol. 2019 Jan-Feb;64(1):59-61. doi: 10.4103/ijd.IJD_246_18. PMID: 30745637; PMCID: PMC6340240. 9. Kadan M, Karabacak K, Kaya E. Vazospastik damar hastalıkları. Damar Cer Derg 2013;22(2):225-237. 10. Maessen-Visch MB, Koedam MI, Hamulyák K, Neumann HA. Atrophie blanche. Int J Dermatol. 1999;38:161–72. 11. Özdemir Ö, Pala AA, Şeker E. Dermatological manifestations in COVID-19 disease. Sakarya Med J. 2021: 11(1):282-220. 12. Rose AE, Saggar V, Boyd KP, Patel RR, and McLellan B. Dermatology Online Journal. 2013;9(12):1. 13. Sajjan VV, Lunge S, Swamy MB, Pandit AM. Livedo reticularis: A review of the literature. Indian Dermatol Online J. 2015 Sep-Oct;6(5):315-21. doi: 10.4103/2229-5178.164493. PMID: 26500860; PMCID: PMC4594389. 14. Sancıoğlu H, Gürçay E, Karaahmet ÖZ, Çakcı A. factor V Leiden mutation associated with Sneddon syndrome. J Clin Analytic Med. DOI: 10.4328/JCAM.2006. 15. Sangle SR and D’Cruz DP. Livedoid vasculopathy: an enigma. IMAJ 2015;17:104-107. 16. Toubi E, Krause I, Fraser A, Lev S, Stojanovich L, Rovensky J, et al. Livedo reticularis is a marker for predicting multi-system thrombosis in antiphospholipid syndrome. Clin Exp Rheumatol. 2005 Jul-Aug;23(4):499-504. PMID: 16095119. 17. Uthman IW, Khamashta MA. Livedo racemosa: a striking dermatological sign for the antiphospholipid syndrome. J Rheumatol. 2006;33(12):2379-82.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri