Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BODRUM ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE YAT İNŞA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yat ve tekne imalat sanayi çok büyük oranda katma değere sahip, istihdam sağlayabilen, ihracat oranı yüksek bir sektördür. Bu sanayi makina, demir-çelik, ahşap, boya, kimya, elektrik-elektronik, tekstil, dekorasyon, lastik-plastik vb. birçok sanayi dalının ürünlerinin tersanelerde birleştirilmesi sonucunda üretim yapan ve muhtelif servis sektöründen de hizmet alan bir sanayi dalıdır. Dünya sıralamasında Türkiye özellikle super yat (24m ve üstü) inşasında 2007 yılından itibaren istikrarlı bir yükseliş göstermiş ve 2010 - 2017 yıllarında toplam uzunluk sıralamasında üçüncülüğü sürdürmüştür. Ülkemizde yat inşa sektörüne yönelik personel yetiştiren eğitim kurumları sadece meslek lisesi düzeyindedir. Lise sonrası mezun olan öğrenciler meslek yüksekokulu veya fakülte programlarında lise eğitiminin devamı niteliğinde olan yat inşa üzerine bir eğitime devam edememektedirler. Uluslararası platformda sektörün göstermiş olduğu başarıyı sürekli kılmak ve daha iyi noktalara taşımak için bu çalışmadan çıkacak sonuçlar ve öneriler oldukça önemlidir. Yat İnşa konusundaki eğitime dikkat çekilecek ve eğitimin gerekliliği, sorunları ve üniversite boyutu hakkında görüşler alınacaktır. Çalışma kapsamında aktif olarak imalat yapan firmalar ile öğrenci ve öğretmeni bulunan eğitim kurumlarının görüşleri önceden hazırlanmış anketler ile elde edilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda tespitler yapılacak ve çözüm için önerilerde bulunulacaktır.Anahtar Kelimeler
Yat İnşa Sektörü, Mesleki Eğitim, İstihdam, Girişimcilik.

Kaynakça Aydın, M. (2012). Marmara Bo¨lgesinde Tu¨rkiye Yat Mobilyası Sekto¨ru¨nu¨n Yapısal Analizi, Yu¨ksek Lisans Tezi, Orman End. Mu¨hendisligˆi, Fen Bilimleri Enstitu¨su¨, I·stanbul U¨niversitesi, İstanbul.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri