Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TARİHİ BİNALARIN ENERJİ VERİMLİ İYİLEŞTİRİLMESİ: SİNOP İLİ ÖRNEK ÇALIŞMASI

Tarihi yapılar yapım sistemleri ve malzemeleri ile her ne kadar ekolojik olsalar da, günümüz konfor şartlarında gerekli performansı sağlayamamakta ve bu sebeple terk edilmekte harap veya işlevsiz durumda kalmaktadırlar. Bu problemi konu alan, tarihi yapıların günümüz şartlarına getirilerek, yeniden işlevlendirilip sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla tarihi binalarda enerji verimli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ancak bu çalışmalarda tarihi yapıların miras özellikleri sebebi ile birçok kısıtlılıklar bulunmaktadır. Bu kısıtlılıklarla birlikte yapılacak çalışmalar tarihi yapıların miras değerlerine zarar vermeden en az müdahale ile gerçekleştirilmelidir. Bu sebeple tarihi yapılarda enerji verimlilik kapsamında gerçekleştirilecek uygulamaların özel olarak seçilmesi ve uygulamaların birbirlerine göre fiziksel etkilerinin ölçeklendirilmesi, tarihi yapıya en az fiziksel müdahale ile uygulamaların yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada tarihi yapılarda özgün nitelikler korunarak tarihi dokuya uygun tekniklerle, en az fiziksel müdahale ile en fazla enerji verimliliğe ulaşabilmek için uygun iyileştirme yöntemlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çerçevede geliştirilen Historic England müdahale değerlendirme ölçeği esas alınarak örnek bir tarihi konut binası üzerinden küçükten büyük etkiye doğru müdahaleler içeren mevcut durum ve 4 ayrı tasarım senaryosu olmak üzere 5 senaryo oluşturulmuş ve her bir senaryonun enerji tüketimi bağlamında verilerine ulaşılmıştır. Senaryolar çerçevesinde oluşturulan modeller Design Builder simulasyon programı ile değerlendirilmiş, yıllık ısıtma ve soğutma yükleri, toplam m² başına tüketilen enerji miktarı verileri elde edilmiştir. Bu veriler ışığında hazırlanan grafikler ve tablolar ile farklı derecelerde uygulamaların enerji verimlilikleri kıyaslanarak değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç olarak yapılan değerlendirmeler ile enerji verimlilik bağlamında müdahale etki büyüklüklerine göre tarihi binalara yapılacak müdahaleler hususunda öneriler geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Enerjiverimliliği, Tarihibinalar, Yenileme, Yenidenişlevlendirme

Kaynakça Enerjiverimliliği

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri