Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KARSİNOGENEZDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR: FOSFATİDİLİNOSİTOL-3 KİNAZ SİNYAL YOLU

Kanser oluşumu ve ilerlemesinde önemli olan hücre bölünmesi ve büyümesi, proliferasyon, apoptoz, invazyon ve metastaz olayları çeşitli hücre sinyal yolakları tarafından düzenlenmektedir. Bu süreçte önemli proteinlerin kodlanmasını düzenleyen genlerde meydana gelen mutasyonlar ve epigenetik değişiklikler kanser oluşumunda rol alır. Hücre bölünmesi ve kontrolü ile ilişkili proteinlerde meydana gelen mutasyonlar, büyüme faktörlerince aktifleştirilen birçok sinyal yolunun aşırı aktivasyonu, tümör baskılayıcı genlerin inaktivasyonu gibi birçok önemli değişiklikkontrolsüz hücre çoğalması ve kanser gelişimine neden olmaktadır. Kanser hücrelerinin büyüme faktörlerinde kendi kendine yeterlilik, hücre siklusunun kontrolünü kaybetme, apoptozdan kaçma, sınırsız ve kontrolsüz çoğalma, anjiyogenez, invazyon ve metastaz yeteneğini kazanmaları sinyal yolları ile desteklenir. Bu derlemede, kanser oluşumunda, ilerlemesinde ve metastazında önemli rol oynayan fosfainositidilinositol-3 kinaz sinyal yolu ve bu yolda yer alan önemli moleküllerin tanımlanması ve malign dönüşümde rollerinin açıklanması; ayrıca bu sinyal yolunda meydana gelen genetik ve epigenetik değişikliklerin öneminin güncel kanser verileri ile istatistiksel olarak desteklenmesi amaçlanmıştır. Fosfainositidilinositol-3 kinaz sinyal yolunda yer alan moleküllerin, kanserde erken prognostik ve/veya ilerlemeyi durdurabilecek tedavi edici hedefler olarak olası rollerine ışık tutulacaktır.Anahtar Kelimeler
Kanser, apoptoz, mutasyon, fosfainositidilinositol-3 kinaz, epigenetik

Kaynakça Manning, B. D. and A. Toker (2017). "AKT/PKB signaling: navigating the network." Cell169(3): 381-405.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri