Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


AYDINLATMANIN MİMARİYE YANSIMALARI

Aydınlatma, kullanım alanlarının sağlıklı ve konforlu olmasını belirleyen ve aynı zamanda enerji tüketiminde büyük öneme sahip en önemli tasarım öğelerinin başında gelmektedir. Çünkü yeterli ve etkin aydınlatma iç ortam kalitesini arttırarak insan sağlığını korumakta ve yapılan işlerin verimini arttırmaktadır. Aydınlatma tasarımında doğal ve yapay aydınlatma bütünleşik bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Doğal aydınlatma temel olarak gün ışığından maksimum verim alacak şekilde yararlanmayı, yapma aydınlatma kullanımını indirgemeyi hedeflemektedir. Işık insanoğlunun varoluşundan itibaren yaşamı etkileyen önemli bir etken olmuştur. Yaşam alanımıza eskiden sadece açıklıklar, dar pencere açıklıkları şeklinde giren ışık gelişen teknoloji ile birlikte mimari projenin ilk aşamasında kurgulanan önemli bir tasarım paremetresi olmuştur. Yapıda, ışığın farklı yollarla mekana alınması sağlanmış ve yapma aydınlatma tasarımı ile günümüz mimarlığında teknolojiye göre şekillenen sürdürülebilir enerji etkin tasarımların oluşumu sağlanmıştır. Bu çalışmada mimaride aydınlatma tasarımı ile ilgili genel noktalara vurgu yapıldıktan sonra farklı fonksiyonel kullanıma sahip dört farklı yapı türü aydınlatma tasarımı bakımından incelenmiştir. İncelenen genel olarak çeşitli ödül alan ve Breeam belgesi gibi sertifikasyonlara sahip bu binalarda sürdürülebilirlik bağlamında aydınlatma tasarımında inovatif yaklaşımlar geliştirildiği ve doğal aydınlatmadan etkin bir biçimde yararlanıldığı ve yapma aydınlatma tasarımında genel olarak tasaruuflu sistemler ve sensörlü sistemlere başvurulduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Işık, aydınlatma, sürdürülebilirlik, görsel konfor

Kaynakça Balocco, C. and Calzolari, R. (2008), “Natural light design for an ancient building: a case study”,Journal of Cultural Heritage, cilt 9, sayı 2, s. 172-178. Tregenza, P., Loe, D., (1998), The design of lighting, E&FN, Spand, London. Pellegrino, A., Commarauno, S., Savio, V., 2015. Daylighting for Green Schools: A Resource for Indoor Quality and Energy Efficiency in Educational Environments, Energy Procedia, Cilt 78, s. 3162–3167. Michael, A., Heracleous, C., 2017. Assessment of Natural Lighting Performance and Visual Comfort of Educational Architecture in Southern Europe: The Case of Typical Educational School Premises in Cyprus. Energy and Buildings, Cilt 140, s. 443–457. Çelik, K., Ünver F.R, 2019. Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Aydınlatma Tasarımı Yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34(3), ss. 49-63. Yılmaz, F.Ş., 2014. Sürdürülebilir Çevre için Mimari Aydınlatma Tasarımı Yaklaşımı:Türkiye Örneği, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1-2, İstanbul. Aydın Yağmur, Ş., Şerefhanoğlu Sözen, M., (2016) “Dersliklerde Görsel Konfor ve İç Yüzeylerin Etkisi”, Megaron, Cilt 11, Sayı 1. Egan, M. D., Olgyay, V., (2002) Architectural Lighting, Mc. Graw- Hill, NY/USA. Faviex, J. W. vd., (1962) Lighting Philips technical library, Eindhoven,Netherland. Gürel Ulusan, N., Fitöz, İ., (2017), Eğitim Yapılarında Enerji Etkin Aydınlatma: İstanbul Kağıthane Anadolu Lisesi Örneği, Tasarım + Kuram Dergisi, 13 (24), 138-148. Marangoz E., (2018). Emre Marangoz, İç Mimaride Aydınlatmanın Tanımı ve Ofis Mekanlarında Aydınlatma Kriterlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Sümengen, Ö.(2015). Türkiye için konut binalarının aydınlatma enerjisi gereksinimi açısından değerlendirilmesine ilişkin bir yaklaşım, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri