Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SON YILLARA AİT DÖKÜMHANE SEKTÖRÜ İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİ

Günümüzde dökümhane sektöründe oluşan iş kazalarını bertaraf etmek için çözümler üretilmektedir. 6331 sayılı Kanun ve bu kanun kapsamında çıkarılan İSG mevzuatı meslek hastalıkları ve iş kazalarını asgari düzeye indirmeyi öngörmektedir. Çalışanların İSG güvenliği yönetiminin temelini oluşturan gerekli standart ve eğitimleri alması gerekmektedir. Bu konuda güvenlik kültürünü geliştirecek ve farkındalık yaratacak şekilde dökümhane sektöründe İSG konusunda denetleme ve önlemlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Dökümhane sektöründe bütün çalışma alanları düşünüldüğünde karşılaşılan kazalar; fiziki yaralanmalar, zehirlenme-enfeksiyon, organ kaybı, patlama-yangın kaynaklı yanma, titreşim kaynaklı basınç etkileridir. Bu çalışmanın amacı, metal endüstrisinin alt bölümlerinden biri olan dökümhane sektörü için 2013 - 2019 yılları arası SGK istatistiksel iş kazası verilerini kullanarak, iş göremez sigortalı erkek ve kadın sayısına ve toplam iş göremez sigortalı sayısını irdelemektir. Ayrıca, çalışanların yaralanma türü ve cinsiyete göre iş kazası geçirenler ile iş kazası sonucu ölenlerin dağılım çizelgeleri geliştirilmiş, iş güvenliği kültürü bilgisi ve yönetmeliğin iş kazalarına karşı sorumlulukları üretim sırasında meydana gelme durumuna göre incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Dökümhane, İş Kazaları, İş Güvenliği ve Sağlığı, İstatistik Yıllıkları

Kaynakça Garrido, M. V., Mette, J., Mache, S., Harth, V., & Preisser , A. M. (2020). Musculoskeletal pain among offshore wind industry workers: a cross-sectional study, International Archives of Occupational and Environmental Health. SpringerLink, 93, 899–909. https://doi.org/10.1007/s00420-020-01544-3 (Erişim tarihi:03.04.2020) Güllüoğlu, E. N., & Güllüoğlu, A. N. (2019). Türkiye’de Metal Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi. Dergipark, 71. International Labour Organization. (1996-2021). Safety and health at work. International Labour Organization: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm (Erişim Tarihi:03.04.2020) Karaboğa, Ö. (2014). Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Fayda-Maliyet Açısından İnvelenmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi . Ankara: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. National Occupational Health and Safety Commission. (1989). Foundry Health Hazards. Australian Government Publishing Service , 1 - 22. Resmi Gazete 6331 Sayılı Kanun. (2012). 6331 Sayılı Kanun. Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm (Erişim Tarihi:03.04.2020) SGK istatistik verileri. (tarih yok). 2013-2019 SGK İstatistik Yıllıkları. Sosyal Güvenlik Kurumu: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari (Erişim Tarihi:03.04.2020) Susihono, W., & Adiatmika, I. G. (2021). The effects of ergonomic intervention on the musculoskeletal complaints and fatigue experienced by workers in the traditional metal casting industry. Heliyon, 1 - 10. Yener, Y. (2020, 5 4). Basın Açıklamaları. www.mmo.org.tr: https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/sagligi-ve-guvenligi-kanunu-ciktiktan-sonra-kazalari-ve-cinayetleri (Erişim Tarihi:03.04.2020) Yüce, S., Algan, O., Çeven, Ö. F., & Bozkurt, Y. (2018). Döküm Sanayisinde İş Kazası İstatistikleri. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İşbirliği (s. 899). İstanbul: ÇSGB.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri