Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


FARKLI RADYOİZOTOPLARIN MALZEME YÜZEYLERİNDEN UZAKLAŞTIRILMASINA YÖNELİK DEKONTAMİNASYON SOLÜSYONU TASARLANMASI

Bilindiği üzere radyoaktif maddeler sağlık, enerji ve endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sektörlerde radyoaktif maddelerin bulunduğu ortamlarda radyoaktif madde proses gereği veya kaza sonucu malzeme/ekipman yüzeylerine temas edebilmektedir. Özellikle açık radyoaktif maddelerle çalışılan hastanelerin nükleer tıp departmanları, radyoaktif ilaç üretim tesisleri, radyoaktif kaynak üretim tesisleri, nükleer reaktörler gibi tüm alanlarda malzeme yüzeylerinin radyoaktif madde ile kontaminasyonu söz konusu olabilmektedir. Radyoaktif madde bulaşığı başta personel güvenliği olmak üzere iş güvenliğine de oldukça zarar vermektedir. Kontaminasyonun tespiti sonrasında radyoaktif maddenin bulaştığı malzeme yüzeyinden uzaklaştırılması personel güvenliği, proses güvenliği ve proses iş akışının devamlılığının sağlanması amacıyla gereklidir. Herhangi kontaminasyon durumunda ise radyoaktif madde bulaştığı yüzeyden bir takım özel solüsyonlar vasıtasıyla uzaklaştırılmaktadır. Dekontaminasyon (temizleme) işleminin etkinliği ise bulaşan radyoizotopun niteliği ve temizlemede kullanılan temizleyici solüsyonun özelliklerine bağlıdır. Özetle söz konusu radyoaktif kontaminasyonun gerçekleştiği ortamlarda kullanılacak olan dekontaminasyon solüsyonunun temizleme etkinliğinin yüksek olması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, metal veya ametal özellikteki yaygın kullanılan farklı radyoizotopların sebep olduğu yüzey kontaminasyonunu ortadan kaldırmak amacıyla kullanılacak dekontaminasyon solüsyonunun tasarlanması için gerekli teknik özelliklerden bahsedilmiştir.Anahtar Kelimeler
Radyoaktif Madde Dekontaminasyonu, Radyoizotop Dekontaminasyonu

Kaynakça 1. Niyazi Bıçak, Güneş Koza, And Tülay Atay, Metal Chelating Resins By Condensation Of Ethylene Diamine With P-Dichloromethyl Benzene, Journal Of Applied Polymer Science, Vol. 61,799-804 (1996) 2. Roger Abdo Nassar, Coordination Of Some Monodentate And Hybrıd Multıdent Ate Phosphine Ligands To Platinum Group Metals, A Thesis Presented For The Degree Of Doctor Of Philosophy In The Department Of Chemistry Of The Faculty Of Science At The University Of Leicester August 2000. 3. F. Olcay Kocaer, Hüseyin S. Başkaya, Metallerle Kirlenmiş Toprakların Temizlenmesinde Uygulanan Teknolojiler, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 4. Efe S., Mayıs 2015, Deterjan Bileşenlerinin Temizleme Aktivitesi Üzerine Mekanik Hareket Ve Sıcaklık Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri