Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


COVID-19 HASTALIĞI SONRASI GELİŞEN VENÖZ YETMEZLİĞİN TEDAVİSİ

COVID-19, ciddi akut solunumu sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) denilen virüsün yol açtığı hiperinflamasyonla seyreden oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19 nedeniyle uygulanan kısıtlama önlemleri nedeniyle evde uzun süre kalan yaşlılarda ve yoğun bakımda COVID-19 tedavisi görenlerde baldır kaslarında zayıflama olmaktadır. Bundan dolayı venöz yetmezlik gelişebilmektedir. Bu hastaların tedavisinin geciktirilmeden yapılması kronik venöz yetmezliğe gidişi önleyeceğinden önemlidir. Çalışmamız COVID-19 tanısı alıp çeşitli merkezlerde tedavi gördükten sonra iyileşerek taburcu edilen ancak daha sonra venöz yetmezlik gelişen sekiz hastayı kapsamaktadır. Hastaların ikisi kadın ve altısı erkekti. Yaşları 43 ile 70 arasında değişmekte ve ortalama yaş ise 56.87±9.70 yıl idi. Hastaların başlıca yakınmaları bacaklarında ağrı, şişlik, kaşıntı, karıncalanma, yanma, ödem, kramp, ağırlık hissi ve renk değişikliğiydi. Fizik muayenede hastaların hepsinde de baldır kasları zayıftı ve D-dimer düzeyleri de yüksekti. Hastaların renkli venöz Doppler ultrasonografik incelemesinde her iki alt ekstremitelerinin derin venlerinde reflü tespit edildiğinden venöz yetmezlik tanısı kondu. Hastaların hepsinde bilateral alt ekstremite derin venleri açıktı. Venöz yetmezliğin COVID-19 olgularında iyileştikten sonrada görülebileceği göz önüne alınarak bu hastaların taburcu olduktan sonrada aralıklı kontrolü yapılmalıdır. COVID-19 tedavisi sonrası venöz yetmezlik gelişen olguların yakından izlenerek venoaktif ilaçlarla medikal tedavisinin yanında zayıflayan baldır kaslarının da egzersizlerle kuvvetlendirilmesi önemlidir. Baldır kaslarının kuvvetlenmesi sonucu venöz yetmezliğin gerilemesi muhtemel olduğundan invazif girişimleri için acele edilmemelidir.Anahtar Kelimeler
COVID-19, Venöz Yetmezlik, Baldır Kas Pompası

Kaynakça 1. Atıcı Y, Elbaş Y, Bakır F, Yıldırımkaya MM. COVID-19 enfeksiyonunda ACE ve ACE2 reseptörlerinin potansiyel rolü. Yücal D, editör. COVID-19 pandemisinde tıbbi biyokimyanın artan rolü. 1. Baskı. Ankara: Türkye Klinikleri; 2021. P.57-61. 2. Beyaz MI. (2020). Venöz Yetmezlik Etiyolojisinde Kronik İnflamasyon: Epstein Barr Virüs Dna'sı. Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar Cetinje, 83-94. 3. Davoodi L, Jafarpour H, Taghavi M, Razavi A. COVID-19 Presented With Deep Vein Thrombosis: An Unusual Presenting. J Investig Med High Impact Case Rep. 2020 Jan-Dec;8:2324709620931239. doi: 10.1177/2324709620931239. PMID: 32493073; PMCID: PMC7273555. 4. Gürkan S, Gür Ö. COVID-19 hastalığında kalp damar sistemi risk faktörleri ve etkileri. Akgül A, editör. COVID-19 Vaskülopati, Post-COVID-19 fenomeni ve Kalp Damar Cerrahisi 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;2020. P.1-11. 5. Klok FA, Kruip MJHA, van der Meer NJM, Arbous MS, Gommers DAMPJ, Kant KM, Kaptein FHJ, van Paassen J, Stals MAM, Huisman MV, Endeman H. Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. Thromb Res. 2020 Jul;191:145-147. doi: 10.1016/j.thromres.2020.04.013. Epub 2020 Apr 10. PMID: 32291094; PMCID: PMC7146714. 6. Long B, Brady WJ, Koyfman A, Gottlieb M. Cardiovascular complications in COVID-19. Am J Emerg Med. 2020;38(7):1504-1507. doi: 10.1016/j.ajem.2020.04.048. Epub 2020 Apr 18. PMID: 32317203; PMCID: PMC7165109. 7. Nicolaides AN. The Benefits of Micronized Purified Flavonoid Fraction (MPFF) Throughout the Progression of Chronic Venous Disease. Adv Ther. 2020 Feb;37(Suppl 1):1-5. doi: 10.1007/s12325-019-01218-8. Epub 2020 Jan 22. PMID: 31970659; PMCID: PMC7004432. 8. Özdemir ÖÇ, Altındağ E, Avcı F, Uysal MF. Kronik venöz yetmezlik. Turkiye Klinikleri J Health Sci 2016;1(2):125-138. 9. Pothiawala S. Deep vein thrombosis in non-covid-19 patients: an additional risk. Signa Vitae. 2020;16(1):179-181. 10. Schulman S, Hu Y, Konstantinides S. Venous Thromboembolism in COVID-19. Thromb Haemost. 2020;120(12):1642-1653. doi: 10.1055/s-0040-1718532. Epub 2020 Oct 24. PMID: 33099284; PMCID: PMC7869046. 11. Skeik N, Manunga J, Mirza A. Caring for patients with venous insufficiency during the COVID-19 pandemic at a tertiary care center. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2020 Jul;8(4):695. doi: 10.1016/j.jvsv.2020.04.023. Epub 2020 May 5. PMID: 32380086; PMCID: PMC7198405. 12. Yasim A. Venoactive drug therapy on treatment of venous ulcer. KSU Med J 2017; 2(3):19-21. 13. Zheng YY, Ma YT, Zhang JY, Xie X. COVID-19 and the cardiovascular system. Nat Rev Cardiol. 2020 May;17(5):259-260. doi: 10.1038/s41569-020-0360-5. PMID: 32139904; PMCID: PMC7095524.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri