Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


2,4-DİKLORO-5-SÜLFAMOYİLBENZOİK ASİT İLE 2-AMİNOPİRİDİN TÜREVLERİNİN KARIŞIK LİGANDLI Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

2,4-Dikloro-5-sülfamoyilbenzoik asit ve türevlerinin antidiyabetik, antiinflamatuar, antimikrobiyal, antifungal, romatizma tedavisi, ağrı kesici, enzim inhibitörü, diüretik ve menisküs gibi kullanım alanları literatürde bulunmaktadır. Literatürde 2,4-kloro-5-sülfamoyilbenzoik asitin (Hsba) Fe(III) kompleksi, etilendiamin, 2-amino-3-metilpiridin ve 2-aminometilpiridin ile tuzu ve 2-aminometilpiridin {Zn(II)}, 4,4'-bipiridinin {Co(II), Cu(II), Zn(II) ve Cd(II)} ve 1,3-bis(4-piridil)propan {Cd(II), Ag(I) ve Pb(II)} ile karışık ligandlı metal kompleksleri sentezlenmiş ve yapıları incelenmiştir. Bu çalışmada, 2,4-kloro-5-sülfamoyilbenzoik asit ile 2-aminopiridin türevleri (2-amino-3-hidroksipiridin (2a3OHp), 2-amino-3-bromo-5-nitropiridin (2a3Br5NO2p) ve 2-amino-3,5-dibromopiridin (2a35DBrp)) karışık ligandlı Cu(II) metal kompleksleri (Cusba2a3OHp, Cusba2a3Br5NO2p ve Cusba2a35DBrp) sentezlenmiştir. Cu(II) komplekslerinin yapıları, elementel analiz, AAS, IR, molar iletkenlik, manyetik duyarlılık ile önerilmiştir. Sentezlenen maddelerin teorik olarak elde edilen değerler ile deneysel olarak elde edilen elementel analiz ve AAS değerleri, spektroskopik çalışmalar sonucunda önerilen yapılarla uyum içerisindedir. Tüm komplekslerde metal:asit:baz oranı 1:2:2 olarak gözlenmiştir. Komplekslerin IR spektrumlarına gözlenmesi beklenen gerilme ve titreşim bandları mevcuttur. Komplekslerin duyarlılık çalışmalarında tüm komplekslerde d9 {Cu(II)} şeklinde olduğu gözlenmiştir. İletkenlik ölçümlerinde komplekslerin iyonik olmadığı gözlenmiştir. Sentezlenen metal tüm komplekslerin oktahedral olduğu gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler
2,4-Kloro-5-sülfamoyilbenzoik Asit, Metal Kompleksi, Sentez ve Karakterizasyon

Kaynakça Geary, W.J. (1971) The use of conductivity measurements in organic solvents for the characterisation of coordination compounds. Coordination Chemistry Review, 7, 81-122.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri