Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ADANA KOŞULLARINDA TATLI SORGUMUN BİYOKÜTLE VE BİYOETANOL POTANSİYELENİN BELİRLENMESİ

Araştırma, farklı tatlı sorgum genotiplerinin biyokütle ve bioetanol üretim potansiyellerinin saptanması amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, yurt içi ve dışındaki değişik kaynaklardan temin edilen 21 adet tatlı sorgum (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr.) hat ve çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Araştırma, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde (Dogankent/Adana) ikinci ürün koşullarında, 2016 ve 2017 yıllarında yürütülmüştür. Her genotip, 70 cm sıra aralıklı, 5 m uzunluğundaki 4 sıradan oluşan parsellere, sıra üzeri 15 cm olacak şekilde, tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak ekilmiştir. Araştırmada her parselden rastgele seçilen 10 adet bitkide bazı tarımsal özellikler saptanmıştır. İki yıllık ortalamalara göre önemli bazı özelliklere ait minimum ve maksimum değerler; ekimden hasada kadar geçen süre 98.1-134.4 gün, bitki boyu 232.2-429.3 cm, biyokütle verimi 8.3-21.5 t/da, sap verimi, 6.9-18.3 t/da, özsu verimi 2298-6274 L/da, brix değeri %15.50-20.00 ve teorik etanol verimi 202-530 L/da arasında değişmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayanılarak, Adana ikinci ürün koşullarında tatlı sorgumun biyokütle ve biyoetanol üretimi amacıyla başarıyla yetiştirilebileceği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Tatlı Sorgum, Biyokütle, Etanol, Brix, Verim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (27.11.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri