Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ADANA KOŞULLARINDA BAZI TATLI SORGUM GENOTİPLERİNİN POSA VERİMİ VE SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİ

Araştırma, biyoetanol üretimi için özsuyu alınmış tatlı sorgum sapının (posa) silaj yapılarak kalite değerlerinin saptanması amacıyla yürütülmüştür. Denemede materyal olarak, değişik kaynaklardan temin edilen yirmi bir tatlı sorgum (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr.) hat ve çeşidi kullanılmıştır. Tarla denemeleri, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Araştırma Alanında, 2016 ve 2017 yıllarında, ikinci ürün koşullarında, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Her genotip 70 cm sıra aralıklı, 5 m uzunluğundaki 4 sıradan oluşan parsellere, sıra üzeri 15 cm olacak şekilde elle ekilmiştir. Bitkiler, salkımdaki tanelerin süt-hamur olum dönemi arasında, genotiplere göre farklı tarihlerde hasat edilmiştir. Yaprak ve salkımları alınan saplar, özsuyunu çıkarmak için makinede sıkılmış ve kalan posa silaj yapılarak yem kalite değerleri saptanmıştır. İki yıllık ortalamalara göre; posa veriminin 4259-11378 kg/da, kuru madde veriminin 1158-4004 kg/da, ham protein oranının 29.79-50.84 g kg KM, nötral deterjan lif oranının 525.1-694.8 g kg KM, asit deterjan lif oranının 351.2-486.8 g kg KM, nispi yem değerinin 68.7-109.5 ve laktik asit değerinin 21.8-46.44 g kg KM ve potasyum oranın %1.10-1.58 arasında değiştiği saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına dayanılarak, Adana ikinci ürün koşullarında yetiştirilen tatlı sorgumun biyoetenol üretimi için özsuyu çıkarıldıktan sonra geriye kalan posasının verim ve silaj kalite özellikleri açısında önemli ve kaliteli bir kaba yem olma potansiyeline sahip olduğu sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Tatlı Sorgum, Posa Verimi, Silaj Kalitesi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri