Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORGANİK YUMURTA TÜKETİM EĞİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (BİNGÖL İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ)

COVID-19 pandemisinin özellikle gıda ürünlerindeki tüketim alışkanlıklarını ve tüketim tercihlerini değiştirdiği, pandemi sonrası normal yaşama dönüldüğünde bu alışkanlıkların en azından bir bölümünün sürdürüleceği varsayımı ile gıda üretim ve tüketim stratejilerinin bu yeni alışkanlıklara uygun yönlendirilmesi ve planlanması çok önemlidir. Bu çalışma; Bingöl ili kent merkezinde ikamet eden bireylerin sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerini, bireylerin organik ürün kavramından haberdar olup olmadıklarını, organik ürün tüketip tüketmediklerini, organik ürün (organik yumurta) tüketen bireylerin tüketim sıklığını, aylık tüketim miktarını, ürünün satın alındığı yerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın birincil verileri Bingöl kent merkezinde yaşayan bireylerden 2020 yılı Mart- Mayıs aylarında yapılan anketlerden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Tüketici özellikleri itibariyle aylık organik yumurta tüketim miktarı arasındaki ilişki Compare means (ortalamaları karşılaştır) testi ile yapılmış, tüketici özelliklerinin aylık organik yumurta tüketimine olan etki değeri (Effect size) Eta squared ilişki ölçüsü hesaplanarak belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre; tüketicilerin organik ürün kavramından haberdar oldukları ve organik ürünü doğal koşullarda hormonsuz olarak üretilen sağlıklı ürün olarak tanımladıkları sonucu saptanmıştır. Tüketicilerin yaklaşık %75’inin organik ürün tükettiği ve tüketilen organik ürünler arasında süt ve süt ürünleri, yumurta ve sebze ve meyve gibi ürünlerin tüketiciler tarafından daha çok tercih edildiği belirlenmiştir. Aylık organik yumurta tüketiminin 20 adetten fazla olduğu belirlenmiş, aylık gelir ve hanede yaşayan birey sayısının aylık organik yumurta tüketimi üzerindeki etki değerinin büyük ve istatistiki olarak önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak; Bingöl ilinde tüketicilerin organik ürün tüketim imajına uygun ürün arzının sağlanması son derece önemlidir.Anahtar Kelimeler
Bingöl, organik yumurta, tüketim alışkanlıkları, tüketici tercihleri

Kaynakça Anonim, (2019). T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Organik Tarım İstatistikler. (https://www.tarimorman.gov.tr) (Erişim tarihi: 20.11.2020)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri