Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


GIDA GÜVENLİĞİ HAKKINDA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ (BİNGÖL İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ)

Tüm dünyada yaşanan COVID-19 sürecinde, toplumların gıdaya erişiminin yanı sıra, gıda güvenliği konusu da gündeme gelen önemli bir konu olmuştur. Bu çalışma; Bingöl ili kent merkezinde yaşayan bireylerin sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerini belirlemek, aylık tüketici harcamalarını tespit ederek gıda harcamalarının durumunu ortaya koymak ve gıda güvenliği ve gıda ürünlerini satın alırken dikkat edilen özellikler konusunda tüketici davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın birincil verileri Bingöl kent merkezindeki tüketicilerden 2020 yılı Mart- Mayıs aylarında yapılan anketlerden elde edilmiştir. Çalışma bulgularına göre; tüketicilerin aylık gelir ortalaması 3661,4, aylık ortalama kira harcaması 622, ortalama gıda harcaması 503,2, aylık ortalama sağlık harcaması 241,7, aylık ortalama giyim harcaması 349,5, aylık ortalama ulaşım harcaması 267,2, ortalama eğitim harcaması 329,4 ve ortalama eğlence için yapılan harcama ise 357,6 ? olarak hesaplanmıştır. Aylık gıda harcamasının aylık gelir içindeki payı %13,7, aylık gıda harcamasının aylık toplam harcamalar içindeki oranı ise %18,8 olarak hesaplanmıştır. Tüketicilerin gıda ürünleri satın alırken fiyat, görünüş, geleneksel üretim ve uzman önerileri gibi özellikleri önemli gördükleri belirlenirken, marka, kalite, sağlık ve tazelik gibi özellikleri ise çok önemli gördükleri belirlenmiştir. Anket yapılan tüketicilerin gıda güvenilirliği konusunda bilgi sahibi olduğu ve temel niteliklerini tanımlayabildikleri sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak; gıda güvenliğinin sağlanmasında, sektördeki tüm aktörlerin bilinçli olmaları ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri son derece önem arz etmektedir.Anahtar Kelimeler
Bingöl, aylık gıda harcaması, gıda güvenliği, tüketici davranışı

Kaynakça Açıkalın, B. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliğine Yönelik Bilgi, Tutum Ve Davranışları. T.C. Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme Ve Diyetetik Anabilim Dalı Beslenme Ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı. s.93 İstanbul

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri