Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DİYARBAKIR İLİ KOŞULLARINDA AUGMENTED DENEME DESENİNDE EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN TARIMSAL ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Çalışma, 2015-2016 üretim sezonunda Diyarbakır İli yağışa dayalı koşullarında Türkiye’de yürütülmüştür. Araştırma materyalini yazlık, kışlık ve alternatif karakterli genotipler oluşturmuştur. Çalışma, Augmented deneme deseninde 5 blokta yürütülmüş olup, araştırma konusu 100 hat, 5 kontrol çeşit ile kıyaslanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; incelenen tüm özellikler yönünden genotipler arasında p?0.01 düzeyinde önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, tane verimi; 354.51-810.77 kg da-1, hektolitre ağırlığı; 77.46-82.10 kg hl-1, bin tane ağırlığı; 23.88-42.88 g ve protein oranı; %13.34-18.88 arasında değişmiştir. Ayrıca tane veriminde; 12, hektolitre ağırlığında; 27, bin tane ağırlığında; 4, protein oranında; 16 hattın kontrol çeşitlerden daha üstün olduğu belirlenmiştir. İncelenen parametreler bakımından genotipler arasında geniş varyasyon olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum üstün hatların ıslah programlarında ebeveyn olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca, çalışmada kontrol çeşitlerden daha iyi olduğu belirlenen hatlar verim denemelerine aktarılmıştır. Verim denemelerine aktarılan hatların farklı çevrelerde en az 3 yıl denenmek suretiyle ıslah süreçlerinin devam ettirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Augmented, bin tane ağırlığı, ekmeklik buğday, protein.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri