Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE HALK SAĞLIĞI’NDA KULLANILAN BAZI SENTETIK PİRETROİT İNSEKTİSİTLERİN BİYOLOJİK AKTİVİTESİ ÜZERİNE PİPERONİL BUTOKSİT’İN ETKİSİ

Bu çalışmada sipermetrin, deltametrin ve permetrinin biyolojik aktiviteleri üzerine piperonil butoksitin (PBO) etkisini göstermek ve karasineklerin laboratuvar (WHO) ve saha (Ankara) popülasyonlarında kullanılan insektisitler arasında etkilere ilgili olarak farklılıkların var olup olmadığını belirlemek açmaçlandı. Sipermetrin, deltametrin ve permetrin etken maddeleri tek başına ve PBO sinerjist bileşiği ile 1:1 ve 1:3 oranında kombinasyonları olarak 3 grup oluşturuldu. 4-6 günlük yaşta karasinekler üzerine bu etken maddelerin biyolojik etkileri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen standart kalıcı yüzey metodunun bir türevi ile belirlendi. Deneysel işlem sırasında knockdown (bayıltıcı) ve mortalite yüzdeleri, knockdown zamanı ve knockdown direnç katsayıları belirlendi. Mortalite ve knockdown yüzdeleri tek başına insektisit kullanılarak WHO karasinek popülasyonlarına göre Ankara karasinek popülasyonlarında oldukça düşük olduğu bulundu. PBO insektisitlerin knockdown ve mortalite yüzdelerini Ankara karasinek popülasyonlarında önemli düzeyde arttırdı ve ayrıca knockdown zamanlarını azalttı. Ayrıca PBO’nun insektisitlerle karıştırılması Ankara karasinek popülasyonlarında knockdown direnç katsayılarını azalttı. Dolayısıyla PBO’nun karasinek popülasyonlarında insektisitlerin biyolojik etkilerini artırmada ve knockdown direncinin ortaya çıkışını önlemede önemli fonksiyona sahip olduğu bulundu.Anahtar Kelimeler
Karasinek, Sentetik piretroit insektisit, Piperonil butoksit, Biyolojik aktivite, Direnç

Kaynakça -

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri