Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


4-KLORO-3-SÜLFAMOYİLBENZOİK ASİTİN Ni(II), Cu(II) VE Cd(II) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Bu çalışmada, 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asitin (H34Cl3sba) Ni(II), Cu(II) ve Cd(II) metal kompleksleri (Ni4Cl3sba, Cu4Cl3sba ve Cd4Cl3sba) sentezlenmiştir. Geçiş metal komplekslerinin yapıları, elementel analiz, AAS, FT-IR, manyetik duyarlılık, molar iletkenlik, yük denkliği ve daha önceki çalışmalar ile önerilmiştir. Sentezlenen maddelerin deneysel olarak elde edilen elementel analiz ve AAS sonuçları, spektroskopik çalışmalar sonucunda önerilen yapılardan hesaplanan element miktarları ile uyum içerisindedir. Tüm komplekslerde asit:metal oranı 2:1 olarak gözlenmiştir. Komplekslerin FT-IR spektrumlarına incelendiğinde gözlenmesi gereken gerilme ve titreşim bandları spektrumlarda gözlenmiştir. Metal komplekslerinin manyetik duyarlılık çalışmalarında metal iyonlarının Ni4Cl3sba kompleksinde d8 {Ni(II)}, Cu4Cl3sba kompleksinde d9 {Cu(II)} ve Cd4Cl3sba kompleksinde d10 {Cd(II)} şeklinde olduğu bulunmuştur. İletkenlik ölçümleri sonucunda tüm komplekslerin iyonik olmadığı gözlenmiştir. Sentezlenen metal komplekslerinin yapıları Ni4Cl3sba ve Cu4Cl3sba kompleksleri için düzgün dört yüzlü ve Cd4Cl3sba kompleksi için oktahedral olduğu gözlenmiştir. Literatürde 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asit ve türevlerinin Na, K ve Fe(III) kompleksleri ile herbisit koruyucu, antibakteriyel, diüretik radyoprotektif aktivite, antiviral ve enzim inhibitörü gibi özellikleri literatürde bulunmaktadır.Anahtar Kelimeler
4-Kloro-3-sülfamoyilbenzoik Asit, Metal Kompleksi, Sentez ve Karakterizasyon.

Kaynakça -

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri